Logger og backup

Ruter benytter logger i driften av IT-systemene for å sikre tilstrekkelig tilgjengelighet og ytelse.

Loggene brukes også for å sikre systemene mot dataangrep. Loggene inneholder teknisk informasjon om IP-adresse, type forespørsel, tidspunkt og type utstyr som har kommunisert. Loggene oppbevares opp til 3 måneder i produksjon, og som backup i 6 måneder. Ruter kan ikke knytte informasjon i loggene til kunden uten tilleggsinformasjon fra teleoperatør og/eller kundens internettleverandør. Loggene utleveres kun ved lovlig pålegg eller dom.

Backup av personopplysninger slettes etter 6 måneder.

Personvern i Ruters tjenester og rettighetene dine