Logger og backup

Når du går inn på ruter.no behandles IP-adresse for å logge bruken av våre nettsider.

Ruter benytter logger i driften av IT-systemene for å sikre tilstrekkelig tilgjengelighet og ytelse. Loggene brukes også for å sikre systemene mot dataangrep. Loggene inneholder teknisk informasjon om IP-adresse, type forespørsel, tidspunkt og type utstyr som har kommunisert. Loggene oppbevares opp til 3 måneder i produksjon, og som backup i inntil 6 måneder. Ruter kan ikke knytte informasjon i loggene til kunden uten tilleggsinformasjon fra teleoperatør og/eller kundens internettleverandør. Loggene utleveres kun ved lovlig pålegg eller dom.

Backup av personopplysninger slettes etter 6 måneder.

Rettslig grunnlag for behandling av disse opplysningene er Ruters berettigede interesse av å sikre sine systemer mot potensielle dataangrep. Det er begrenset tilgang til loggene.

Personvern i Ruters tjenester og rettighetene dine

Be om innsyn eller sletting av opplysninger

Etter reglene i GDPR har du rett til innsyn i, retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg. 

Ettersom opplysningene som logges ved bruk av ruter.no ikke knyttes til deg som person, kan vi heller ikke gi deg innsyn, utlevere eller rette dem dersom du oppgir din IP-adresse. 

Dersom du har spørsmål om eller vil klage på behandlingen av IP-adresser, kan du ta kontakt med Ruters personvernombud. Du har også rett til å klage over en behandling av personopplysninger til Datatilsynet. 

Kontakt Ruters personvernombud Svend Wandaas, fortrinnsvis på e-post eller på telefon 464 09 315.

Send e-post til personvernombud@ruter.no

Av hensyn til personvernet får du tilsendt opplysninger som identifiserer deg til postadressen din. 

Be om innsyn via kontaktskjema