Kundeservice og personvern

Her finner du informasjon om hvordan Ruter behandler dine personopplysninger dersom du tar kontakt med oss via kontaktskjema, telefon eller sosiale medier.

Formål

Opplysningene behandles slik at vi kan behandle kundehenvendelsen din. I noen tilfeller vil vi ta kontakt for å invitere deg til intervju og eventuell brukertesting for å følge opp forslag og tilbakemeldinger for å forbedre våre tjenester. Du kan selvfølgelig avslå å svare på slike henvendelser. Vi vil også bruke minimerte opplysninger fra din henvendelse, som ikke kobles til deg som kunde, for å forbedre tjenestene våre.

Rettslig grunnlag

Behandlingen er nødvendig for å følge opp en avtale med deg som kunde.

Dette behandler vi

Ruter trenger normalt ikke sensitive personopplysninger for å behandle henvendelsen din. Slike opplysninger må uansett sendes pr post.

Dersom du tar kontakt med oss via telefon, kontaktskjema på ruter.no eller pr brev, behandler vi følgende opplysninger om deg:

  • Kundeopplysninger. Dette er kontaktdata som navn, adresse, telefonnummer og/eller e- postadresse, evt. postadresse og din beskrivelse av henvendelsen din.
  • Reisekortnummer eller app-ID- og henholdsvis reiseopplysninger eller salgsopplysninger som er relevant for saken.
  • Reiseopplysninger er informasjon om for eksempel hvilken sone og holdeplass du startet reisen i, når du leste av reisekortet, hvilken billettype du har brukt og reisekortnummeret ditt. Opplysninger fra de åtte siste avlesningene lagres i reisekortet, og henholdsvis reiseopplysninger eller salgsopplysninger som er relevant for saken.
  • Salgsopplysninger, opplysninger fra salget av en billett eller påfylling/bruk av reisepenger slik som tid for kjøpet, beløp, billettype og hvilken sone billetten er gyldig
  • Skadeopplysninger. I skadesaker behandler vi i tillegg opplysninger om skaden som du har sendt inn via vårt kontaktskjema.

Tilgang og bruk

Det er et begrenset antall brukere som har tilgang til opplysningene du gir oss via telefon, kontaktskjema eller pr. e-post. Du har rett til innsyn i og retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg.

Les mer om dine rettigheter under Personvern i Ruters tjenester 

Vi utleverer ikke personopplysningene dine så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter. Unntaket er henvendelser om skadesaker, som blir videreformidlet til Sporveien eller busselskapet som behandler saken videre.

Lagring og sletting

Opplysningene blir behandlet så lenge du som kunde har adgang til å klage til Transportklagenemnda. Kundeopplysningene og beskrivelsen av henvendelsen din lagres i kundeoppfølgingssystemet vårt i inntil 365 dager etter siste aktivitet i saken Etter 365 dager anonymiseres henvendelsen din.

Reiseopplysninger lagres i inntil 365 dager etter at billetten er utløpt eller alternativt 365 dager etter du har fremmet skriftlig reklamasjon til Ruter om et forhold ved din reise. Dette for å kunne håndtere kundens klagerett til Transportklagenemnda.

Salgsopplysninger lagres i inntil 365 dager etter at billetten er utløpt eller alternativt 365 dager etter du har fremmet skriftlig reklamasjon til ruter om et forhold ved din reise. Dette for å kunne håndtere kundens klagerett til Transportklagenemnda.

Se forskrift om transportklagenemda § 5-2

Sosiale medier

Vi lagrer ikke informasjon om deg dersom du tar kontakt med oss via Facebook eller Twitter.

Husk å ikke oppgi personopplysninger enten om deg selv eller andre i sosiale medier, da dette er tilgjengelig for alle. Dette er informasjon som app-ID, reisekortnummer, saksnummer eller bilder av andre som ikke har samtykket til publisering.