Kundeservice og personvern

Her finner du informasjon om hvordan Ruter behandler dine personopplysninger dersom du tar kontakt med oss via kontaktskjema, telefon eller sosiale medier.

Kontaktskjema

Ruter trenger normalt ikke sensitive personopplysninger for å behandle henvendelsen din. Dersom du likevel må sende oss slik informasjon anbefaler vi av sikkerhetsmessige årsaker at den sendes per post.

Dersom du tar kontakt med oss via kontaktskjema på ruter.no behandler vi følgende opplysninger om deg:

  • Kundeopplysninger. Dette er kontaktdata som navn, adresse, telefonnummer og/eller e-postadresse.
  • Beskrivelsen av henvendelsen din.
  • Reisekortnummer eller app-ID og henholdsvis reiseopplysninger eller salgsopplysninger som er relevant for saken.
  • Skadeopplysninger. I skadesaker behandler vi i tillegg opplysninger om skaden som du har sendt inn via vårt kontaktskjema.

Hvis du tar kontakt med oss på telefon om en sak som krever saksbehandling gjelder det samme.

Rettslig grunnlag

Behandlingen er nødvendig for å følge opp en avtale med deg som kunde.

Formål

Opplysningene behandles slik at vi kan avgjøre saken din. Opplysningene blir behandlet så lenge du som kunde har adgang til å klage til Transportklagenemnda.

Tilgang og bruk

Det er et begrenset antall brukere som har tilgang til opplysningene du gir oss via kontaktskjema. Vi utleverer ikke personopplysningene dine så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter. Unntaket er henvendelser om skadesaker, som blir videreformidlet til Sporveien eller busselskapet.

Lagring og sletting

Kundeopplysningene og beskrivelsen av henvendelsen din lagres i kundeoppfølgingssystemet vårt i inntil 380 dager. Etter 380 dager anonymiseres henvendelsen din. Dette gjøres for å kunne følge opp henvendelsen din og for å kunne behandle en eventuell klage til Transportklagenemnda (klagefrist 1 år etter at du har fått endelig svar fra Ruter i en sak).

Sosiale medier

Vi lagrer ikke informasjon om deg dersom du tar kontakt med oss via Facebook eller Twitter.

Husk å ikke oppgi sensitiv og personlig informasjon enten om deg selv eller andre i sosiale medier, da dette er tilgjengelig for alle. Dette er informasjon som app-ID, reisekortnummer, saksnummer eller bilder av andre som ikke har samtykket til publisering.