Kontaktopplysninger og personvern

Her finner du informasjon om hvordan Ruter behandler kontaktopplysningene dine når de oppgis som ansatt i en virksomhet, eller i forbindelse med et prosjekt.

Formål

Formålet med innsamling og viderebehandling er å:

  • Følge opp avtaler med bussoperatører, andre leverandører og samarbeidspartnere
  • Gjennomføre og følge opp kurs eller andre arrangementer
  • Gjennomføre undersøkelser etter deltagelse i prosjekt og forskning

Dette behandler vi

Ruter kan registrere opplysninger om deg som navn, e-postadresse og hvilken virksomhet du representerer.

I forbindelse med oppfølging avtaler vil vi behandle opplysninger knyttet til vurderinger av, og oppfølgingen, av disse avtalene. I forbindelse med kurs og arrangementer vil Ruter behandle opplysninger om deltagelsen din, og ønsker om å bli varslet om kommende kurs og arrangementer i fremtiden.

Ved spørreundersøkelser kan vi behandle vurderingene dine om et prosjekt eller forskningsarbeid. For eksempel hvordan et mobilitetsprosjekt eller IT-prosjekt kan påvirke Ruters tjenester, hvilke synergieffekter du mener er aktuelle og spørsmål knyttet til samarbeid og lignende.

I forbindelse med selvkjøringsprosjektet samarbeider vi med CICERO om å innhente innsikt til et større forskningsprosjekt kalt Enable. CICERO har et ønske om å intervjue representanter fra selskaper og organisasjoner som på ulike måter blir berørt av prosjektet. Det er dermed en mulighet for at du blir kontaktet av CICERO. Vi ber derfor om at du kontakter oss om dette ikke er ønskelig. All informasjon vil bli behandlet i tråd med den godkjenningen som er gitt av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD).

Du vil alltid kunne reserve deg mot deltagelse i undersøkelser.

Rettslig grunnlag

Ivaretagelse av en berettiget interesse i å følge opp avtaler med leverandører, kurs og arrangementet som tilbys, samt at vi kan svare på en henvendelse.

I tillegg har Ruter dessuten en rettslig interesse å følge opp deltagelse i prosjekt og forskning for å kunne tilby bedre transport og mobiltetstjenester i fremtiden.

Tilgang og bruk

Ruter er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Du har rett til innsyn i og retting, dataportabilitet og sletting mm av opplysninger som er lagret om deg. Ruter utleverer ikke personopplysninger dersom vi ikke blir pålagt det av offentlig myndighet.