Kameratellinger og personvern

Her finner du informasjon om hvordan Ruter behandler opptak fra kameratellinger i forbindelse med pilotprosjektet ved vareleveringslommen i Dronningens gate 27. Dataminimeringstiltak medfører at Ruter ikke behandler personopplysninger.

Formål

Formålet med å sette opp ett kamera hos Ruter er å kunne telle kjøretøy i vareleveringslommen i Dronningens gate i Oslo, og å innhente nødvendig innsikt til å kunne evaluere effekten av forskjellige skilt som prøves ut. Målene med denne testen er å:

  • gjøre det enklere for vareleverandører å forstå hvor det er lov til å laste og losse varer (primærmål).
  • gjøre arealet for varelevering mer tilgjengelig for varelevering i tidsrom hvor det leveres mange varer (primærmål).
  • redusere andelen ulovlig parkerte privatbiler, taxier og liknende, slik at arealet blir enda mer tilgjengelig for varelevering (sekundærmål).

Dette behandler vi

Kamera benyttes til å fange opp når kjøretøy kjører inn og ut av lommen på utvalgte tidspunkter i løpet av testperioden.

Følgende data blir registrert:

  • type kjøretøy (lastebil, varebil, personbil, taxi, MC eller annet)
  • skiltfarge (klassifisering av kjøretøy)
  • plassering i lommen
  • belegg
  • varighet på parkeringen
  • synlig aktivitet rundt bilen og andre generelle observasjoner av hvordan lommen brukes

Dataene blir registrert i Excel-ark ved manuell gjennomgang av opptakene (med høyere avspillingshastighet). Oppløsningen på opptakene er så lav at det ikke vil være mulig å identifisere kjøretøy og personer som beveger seg i området.

Opptakene gjøres igjennom vinduet i Ruters lokaler i Dronningens gate 40 i Oslo. Opptakene lagres lokalt, og slettes umiddelbart etter manuell registrering – senest etter 7 dager. Opptakene gjøres mellom klokken 10–15, opptil 6 dager per skilt i perioden januar–februar 2023. Resultatene vil bli sammenstilt og tilgjengeliggjort i form av oppsummerende grafer i etterkant av testen.

Rettslig grunnlag

Ruter skal ikke behandle personopplysninger som følge av opptakene, da hverken kjøretøy eller personer kan gjenkjennes.

Ruter har uansett en berettiget interesse i tellingene som utføres. Vareleveringsprosjektet som gjennomfører tellingene, inngår i STOR-samarbeidet mellom Ruter, Bymiljøetaten og Statens vegvesen. Bymiljøetaten er ansvarlig for å tilrettelegge for varelevering i det aktuelle området og trenger innsikten for bedre å kunne tilrettelegge areal for varelevering. Statens vegvesen er ansvarlige for å tilrettelegge for bylogistikk, samt forvaltning av skiltnormen. Ruter bistår med felles ressurser i STOR; lokaler og kamera.

Mer informasjon om pilotprosjektet på oslo.kommune.no