Brukertesting

Her finner du informasjon om hvordan Ruter behandler dine personopplysninger i forbindelse med brukertesting.

Dette behandler vi

Ruter kan behandle opplysninger om deg som navn, mobilnummer og e-postadresse dersom du velger å delta i brukertesting. Vi lagrer bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det.

Formål

Formålet med registreringen og behandlingen av personopplysningene dine i forbindelse med brukertesting er å kontakte deg for å stille spørsmål om og følge opp brukertesten.

Rettslig grunnlag

Samtykke til behandling av personopplysninger.
Du kan når som helst trekke dette samtykket for brukertesting gjennom å benytte kontaktskjemaet på ruter.no.

Tilgang og bruk

Ruter er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Tilgangen til personopplysningen er begrenset til de som har tjenstlig behov.

Du har rett til innsyn i og retting av opplysninger som er lagret om deg, dataportabilitet og begrenset behandling. Ruter utleverer ikke personopplysninger dersom vi ikke blir pålagt det av offentlig myndighet.

Lagring og sletting

Personopplysninger i forbindelse med brukertesting blir lagret i en måned etter avsluttet brukertest. Etter dette blir opplysningene slettet. Vi vil også slette opplysningene dersom du trekker ditt samtykke.