Aktivitetstransport og personvern

Dersom du har inngått avtale om aktivitetstransport, behandler Ruter personopplysninger om deg og ditt barn for å følge opp avtalen med deg. Her ser du hvilke opplysninger vi trenger og hvordan de behandles.

Dette behandler vi

  • Kundeopplysninger: Dette er kontaktdata som barnets navn, foresattes navn, skoleadresse, adresse der aktiviteten gjennomføres, bostedsadresse og telefonnummer.

Øvrige opplysninger som behandles er avhengig av hvilket billetteringsform som brukes.

Vi lagrer bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke dette samtykket. Kundeopplysningene og reiseopplysningene lagres i separate databaser, og det er begrenset adgang til opplysningene.

Formål

Formålet med behandlingen er å kunne tilby spesialtilpasset transport til kunden fra et bestemt hentested til destinasjonssted.

Rettslig grunnlag

Behandling av personopplysningene er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtale om aktivitetstransport og tilby deg denne tjenesten. Billetten kan også benyttes på Ruters øvrige transporttilbud.

Du kan trekke deg fra avtalen ved å kontakte Ruter.

Tilgang og bruk

Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset, kun de som har et tjenstlig behov har tilgang. I tillegg vil transportøren få tilgang til opplysninger om navn, hente- og leveringssted, tidspunkter og lignende.

Dine personopplysninger blir ikke utlevert så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

Dine rettigheter ved behandlingen

Du har rett til innsyn i og retting eller sletting, av opplysninger som er lagret om deg, og til å få flyttet over opplysningene til ny behandlingsansvarlig.

Du har også til rett til begrenset behandling ved å for eksempel be om begrenset behandling til påståtte feilaktige opplysninger er rettet.

Lagring og sletting

Dersom du trekker samtykket ditt kan vi dessverre ikke tilby deg denne tjenesten, men du kan fortsatt reise kollektivt med Ruters øvrige tilbud i Oslo og Akershus.