Aktivitetstransport og personvern

Bruker du aktivitetstransport trenger vi noen personopplysninger for å få levert tjenesten til deg. Her ser du hvilke opplysninger vi trenger og hvordan de behandles.

Dette lagrer vi

  • Kundeopplysninger. Dette er kontaktdata som barnets navn, foresattes navn, skoleadresse, bostedsadresse og telefonnummer.
  • Reiseopplysninger. Dette er tid og sted for henting/ levering og eventuelt opplysninger fra avlesninger av reisekortet - som hvilken sone og holdeplass du startet reisen i, når du leste av reisekortet, hvilken billettype du har brukt og reisekortnummeret ditt. Opplysninger fra de åtte siste avlesningene lagres i reisekortet.

Vi lagrer bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke dette samtykket. Kundeopplysningene og reiseopplysningene lagres i separate databaser, og det er begrenset adgang til opplysningene.

Formål

Opplysningene lagres for å kunne levere aktivitetstransporttjenester til deg. Billetten kan også benyttes på ruters øvrige transporttilbud.

Tilgang og bruk

Tilgangen til personopplysningene er begrenset og brukes bare i forbindelse med aktivitetstransport. Ruter og datterselskapet Konsentra kan i tillegg ta kontakt med deg som bruker for å evaluere tjenesten, og kan i den forbindelse bruke en leverandør til å gjennomføre evalueringen.

Opplysningene dine blir ikke utlevert så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter, men statistiske data fra undersøkelsen vil bli rapportert til Akershus Fylkeskommune. Disse dataene vil ikke kunne knyttes til deg.

Lagring og sletting

  • Kundeopplysningene blir slettet tre måneder etter at avtalen om aktivitetstransport blir sagt opp, eller dersom du ber oss om å slette opplysningene om deg.
  • Reiseopplysningene blir lagret i inntil 104 dager, og deretter slettet.

Du har rett til innsyn i og retting eller sletting av opplysninger som er lagret om deg.