Aktivitetstransport og personvern

Dersom du har inngått avtale om aktivitetstransport, behandler Ruter personopplysninger om deg og ditt barn for å følge opp avtalen med deg. Her ser du hvilke opplysninger vi trenger og hvordan de behandles.

Dette behandler vi

  • Kundeopplysninger: Dette er kontaktdata som barnets navn, foresattes navn, skoleadresse, adresse der aktiviteten gjennomføres, bostedsadresse og telefonnummer.

Øvrige opplysninger som behandles er avhengig av hvilket billetteringsform som brukes.

Vi lagrer bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke dette samtykket. Kundeopplysningene og reiseopplysningene lagres i separate databaser, og det er begrenset adgang til opplysningene.

Formål

Formålet med behandlingen er å kunne tilby spesialtilpasset transport til kunden fra et bestemt hentested til destinasjonssted.

Rettslig grunnlag

Behandling av personopplysningene er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtale om aktivitetstransport og tilby deg denne tjenesten. Billetten kan også benyttes på Ruters øvrige transporttilbud.

Du kan trekke deg fra avtalen ved å kontakte Ruter eller vårt datterselskap Konsentra.