Hittegods

Har du glemt eller mistet noe om bord på T-banen, trikken, bussen eller båten? Kontakt hittegodskontoret!

T-bane, trikk, bybuss og båtene B1–B22

Bagasje som blir glemt på T-bane, trikk, bybusser og båter i Oslo oppbevares på hittegodskontoret på Nationaltheatret T-banestasjon – rett nedenfor servicepunktet ved inngangen til vestgående T-banelinjer. Hittegods som blir funnet i helgen blir levert inn på mandager.

Gjenstander som blir registrert hos hittegodskontoret, blir oppbevart i fire uker fra den dagen de først blir innlevert.

Telefon: 22 08 53 61 (åpen mandag–fredag 10:00–17:00)

Hittegods leveres påfølgende virkedag. Hittegodskontoret har dessverre ikke direkte kontakt med trafikkpersonalet.

Åpningstider: Mandag–fredag 08:00–18:00

Stengt helligdagene i påsken, 1. mai, 24.–26. desember, 31. desember og 1. januar.

Regionbussene 100–585

Hittegods fra bussene i Akershus oppbevares hos det lokale busselskapet. Ring oss for kontaktopplysninger.

Telefon: 22 05 70 70

Vys tog

Vys hittegodskontor på Oslo S oppbevarer gjenglemt bagasje for lokaltog og regiontog som stopper i Oslo.