Ruteendring i Follo og Oslo sør 11. desember

Vi forbedret busstilbudet i Follo og Oslo sør etter at Follobanen åpnet søndag 11. desember. Selv om du ikke finner bussen din i oversikten under, er det lurt å sjekke reiseplanleggeren før du reiser – flere linjer har fått nye avgangstider.

Oversikt over endringene

Oslo sør

73 Holmlia stasjon–Brenna

Alle avganger kjører ett minutt tidligere.

77 Holmlia stasjon–Bjørndal

Kjører 12 minutter senere fra Holmlia og ett minutt tidligere fra Langteigåsen.

77X Hauketo stasjon–Bjørndal

Kjører to minutter tidligere fra Hauketo stasjon og ett minutt tidligere fra Bjørndal.

77B Holmlia stasjon–Asperudåsen–Krummedike

Buss 77B og 77C slås sammen og får nye rutetider.

77C Holmlia stasjon–Krummedike

Slås sammen med buss 77B.

79 Grorud–Åsbråten

Kjører tre minutter tidligere fra Grorud og to minutter tidligere fra Åsbråten.

80E Jernbanetorget–Åsbråten

 • Kjører fire minutter tidligere fra Åsbråten og 10 minutter senere fra Jernbanetorget.
 • Nytt stoppested på Jernbanetorget: plattform R i Strandgata..

81 (Fornebu–) Filipstad–Myrvoll stasjon

 • Kjører to minutter tidligere.
 • Nytt stoppested på Jernbanetorget: plattform N i Tollbugata.

83 Jernbanetorget–Tårnåsen

 • Kjører to minutter tidligere fra Jernbanetorget og tre minutter tidligere fra Tårnåsen.
 • Nytt stoppested på Jernbanetorget: plattform N i Tollbugata.

84E Jernbanetorget–Oppegård stasjon

Kjører to minutter tidligere fra Jernbanetorget og korresponderer med buss 83 på Ødegården.

87 Hauketo stasjon–Kolbotn

Kjører 12 minutter senere fra Hauketo og tre minutter tidligere fra Kolbotn.

Nattbuss 81N og 83N

Stopper på Jernbanetorget plattform N i retning Ski/Fløysbonn.

580 Kolbotn–Ski stasjon

Kjører 11 minutter senere fra Kolbotn og 4 minutter tidligere fra Ski.

Follo

500/500N Oslo bussterminal–Drøbak

Alle avganger kjører inntil fem minutter tidligere.

505/505E Oslo bussterminal–Drøbak

Alle avganger kjører inntil fem minutter tidligere.

510 Langhus–Drøbak

 • Flere avganger på kveldstid frem til ca. klokken 23.
 • Avgang hvert kvarter på lørdager og i skoleferiene.

515 Hauketo stasjon–Siggerud–Ski stasjon–Ytre Enebakk

 • Kjører ikke lenger til/fra Ryen.
 • Forlenges fra Ski stasjon til Tangen bru, og erstatter linje 520 på strekningen.
 • Avgang hver halvtime mandag–lørdag frem til ca. klokken 19.

516 Siggerud–Ski stasjon

 • Forlenges fra Vevelstad til Ski stasjon. Stopper ikke lenger på Vevelstad stasjon.
 • Avgang hver time mandag–lørdag frem til ca. klokken 21.

520 Vinterbro–Ski stasjon (–Ski næringspark)

 • Kjører ikke lenger til/fra Ytre Enebakk. Se linje 515.
 • Kjører til/fra Ski næringspark og Drømtorp vgs. i rushtiden.

525 Kråkstad–Ski–Hebekk/Finstad

Avgang hver halvtime hele uken, og hvert kvarter i rushtiden.

530 Pepperstad skog–Vestby stasjon

 • Avgang hver halvtime på dagtid og hver time etter klokken 23 og hele søndag.
 • Kjører ikke lenger via Randem på kveldstid og søndag. Se linje 533.

533 Randem–Vestby stasjon

 • Avgang hver halvtime på dagtid og hver time etter klokken 23 og hele søndag.
 • Holdeplassen Vestby brannstasjon får nytt navn Speiderveien.
 • Holdeplassen Vestbysenteret får nytt navn Høgdaveien.

540 Moss–Vestby stasjon

 • Forlenges fra Sonsveien stasjon til Hølen og Vestby stasjon.
 • Kjører ikke lenger via Son sentrum og Deør skog. Se linje 545.

540N Oslo bussterminal–Son

Avgangen kjører fem minutter tidligere fra Oslo bussterminal.

545 Sonsveien stasjon–Store Brevik/Deør–Son–Sonsveien stasjon

 • Kjører kun lokalt i Son, og ikke lenger til/fra Vestby stasjon. Se linje 540.
 • 545A kjører Sonsveien stasjon–Store Brevik–Son–Deør–Sonsveien stasjon.
 • 545B kjører Sonsveien stasjon–Deør–Son–Store Brevik–Sonsveien stasjon.

550 Oslo bussterminal–Enebakk

Alle avganger fra Oslo kjører fem minutter senere.

580 Kolbotn–Ski stasjon

 • Alle avganger kjører 11 minutter senere fra Kolbotn.
 • Alle avganger kjører 4 minutter tidligere fra Ski stasjon.

Lokal- og regiontog