Ruteendring i Follo og på Øvre Romerike 6. januar

Mandag 6. januar 2020 gjør vi noen justeringer i busstilbudet. Her får du full oversikt.

Øvre Romerike

400 Åsenhagen–Oslo bussterminal

Får avgang hvert kvarter i begge retninger mellom Åsenhagen og Oslo bussterminal mandag–fredag kl. 9–14.

430 Eidsvoll–Jessheim

Avgangen fra Eidsvoll stasjon kl. 03.40 flyttes 2–6 minutter tidligere på strekningen Eidsvoll–Lokevegen.

441 Eidsvoll–Årnes

Avgangen fra Eidsvoll stasjon kl. 14:00 flyttes til kl. 13:55. Det blir fem minutter tidligere avgang på strekningen Eidsvoll stasjon–Vilberg.

450 Årnes–Oslo lufthavn

  • Får én ny daglig avgang fra Årnes kl. 23.30 til Oslo lufthavn.
  • Får én ny daglig avgang fra Oslo lufthavn kl. 00.36 til Årnes.

Follo

505 Seiersten–Bekkevold–Oslo bussterminal

  • Får avgang hvert sjette minutt i morgenrushet fra Bekkevold til Oslo bussterminal kl. 05:49–08:49.
  • Avgangene fra Seiersten kl. 05.28–07.58 mandag–fredag flyttes to minutter tidligere på strekningen Seiersten–Vassum.

522 Ski stasjon–Hebekk–Finstad–Ski stasjon

  • Får ny trasé på Finstad, og stopper ikke lenger på Folkets hus (i Gamleveien), Rosenlundveien, Monsrudveien, Artilleriveien og Salmakertunet.
  • Nye holdeplasser: Folkets hus (i Finstadveien), Markveien, Finstad skole og Villenga.

550 Oslo bussterminal–Enebakk kirke

Avgangen fra Oslo bussterminal kl. 17.35 innstilles.