Strategimøte 7. september 2017

Referat fra operatør og partnerforum 7 september 2017.pdf

Samlet presentasjoner.pdf