Operatør og Partnerforum 03122020 3. desember 2020