Operatør og partnerforum 26. august 2021

210826 Operatør- og partnerforum - komplett utsendelse .pdf

210826 Referat Operatør- og partnerforum - utsendelse.pdf