Operatør og partnerforum 20. april 2017

Utsendelse referat og presentasjoner.pdf