Dialogkonferanse Ruters Markedsinformasjonssystem (MIS) 11. februar 2020