Dialogkonferanse Ny T-banetunell gjennom Oslo sentrum 1. november 2019

 

Invitasjon

20191101 Dialogkonferanse sentrumstunnel.pdf

Lenke opptak av konferansen + deltagende firmaer.pdf

 

Presentasjoner:

Presentasjon DB Systra.pdf

Presentasjon ny T-banetunnel og Majorstuen stasjon.pdf