Dialogkonferanse IT Arkitektur i busser 8. februar 2017

Presentasjon for dialogkonferansen (eng).pdf

2017 02 08 Invitasjon til dialogkonferanse.pdf

2017 02 08 Møtereferat dialogkonfersanse IT-arkitektur - (ts).docx