Skoleårskort for skoler i Oslo

Her finner skoler informasjon om hvordan dere bestiller skoleårskort til elever i Oslo. Pluss info om pris, levering, og fakturering av skoleårskortet.

Skoleårskortet er for elever som bor i sone 1 og som har krav på transport til og fra skolen innenfor sone 1. Elever som bor utenfor sone 1 skal ha ordinær 30-dagersbillett med automatisk fornyelse.

Elev, forelder eller foresatt? Se informasjon om skoleskyss

Bestill skoleårskort

Slik fungerer billettavtalen

Pris

Månedsprisen for skoleårskortet er den samme som 30-dagersbillett for barn/ungdom.

Levering

Vi sender skoleårskortene i posten til skolens adresse. Dere mottar kortene ca. 7 dager etter bestilling.

Fakturering

Skolen blir fakturert hver måned fra september til juni, for det antall skoleårskort dere disponerer til enhver tid. Husk derfor å bestille nøyaktig det antall skoleårskort dere har behov for, og si fortløpende opp de skoleårskortene som ikke lenger er i bruk. Fakturaen forfaller 30 dager etter den er sendt.

Slik fungerer skoleårskortet 

  • Eleven må ha med skolekortet på alle reiser.
  • Eleven må aktivere reisekortet på en kortleser før reisen for at billetten skal bli gyldig.
  • Eleven må kjøpe billett for reisen dersom han/hun glemmer skoleårskortet.

Gyldighet

Skoleårskortet er gyldig:

  • fra skoleårets start til skoleårets slutt, alle dager – hele døgnet
  • på alle Ruters transportmidler i sone 1
  • på NSBs tog i sone 1

Personopplysninger

Skoleårskortet blir registrert på skolen, slik at eleven reiser anonymt. Dette er for å dekke kravene i personvernloven. Skolen skal ikke under noen omstendighet oppgi personalia på de som benytter reisekortene til Ruter. Vi i Ruter skal ikke informere skolene om reisedata.

Reisevilkår

Reiser du med oss gjelder våre reisevilkår

Reiser du med tog gjelder NSBs transportvilkår