Skoleårskort for skoler i Oslo

Her finner skoler informasjon om hvordan dere bestiller skoleårskort til elever i Oslo. Pluss info om pris, levering, og fakturering av skoleårskortet.

Skoleårskortet er for elever som bor i sone 1 og som har krav på transport til og fra skolen innenfor sone 1. Elever som bor utenfor sone 1 skal ha ordinær 30-dagersbillett med automatisk fornyelse.

Elev, forelder eller foresatt? Se informasjon om skoleskyss

Bestill skoleårskort

Slik fungerer billettavtalen

Pris

Månedsprisen for skoleårskortet er den samme som 30-dagersbillett for barn/ungdom.

30-dagersbillett

Levering

Vi sender skoleårskortene i posten til skolens adresse. Dere mottar kortene ca. 7 dager etter bestilling.

Fakturering

Skolen blir fakturert hver måned fra september til juni, for det antall skoleårskort dere disponerer til enhver tid. Husk derfor å bestille nøyaktig det antall skoleårskort dere har behov for, og si fortløpende opp de skoleårskortene som ikke lenger er i bruk. Fakturaen forfaller 30 dager etter den er sendt.

Si opp skoleårskort

Skoleårskort kan sies opp via portalen der dere bestiller skoleårskort. Det er viktig at dere sier opp skoleårskortet med en gang eleven ikke lenger har krav på transport, slik at skolen unngår videre fakturering. Ved skoleårets slutt avsluttes alle skoleårskortene automatisk. 

Mistet eller ødelagt skoleårskort

Dere kan melde inn mistede og ødelagte skoleårskort via portalen der dere bestiller kort. Vi sperrer skoleårskortet og sender et nytt kort til skolen i posten. Husk at eleven må kjøpe ordinær billett i perioden han/hun venter på nytt skoleårskort.

Slik fungerer skoleårskortet 

  • Eleven må ha med skolekortet på alle reiser.
  • Eleven må aktivere reisekortet på en kortleser før reisen for at billetten skal bli gyldig.
  • Eleven må kjøpe billett for reisen dersom han/hun glemmer skoleårskortet.

Reisekort

Gyldighet

Skoleårskortet er gyldig:

  • fra skoleårets start til skoleårets slutt, alle dager – hele døgnet
  • på alle Ruters transportmidler i sone 1
  • på Vys tog i sone 1

Soner og sonekart

Personopplysninger

Skoleårskortet blir registrert på skolen. Som del av oppfølgingen av vedtak om skoleskyss og administrasjonen av kortene kan skolen registrere elevens navn og klasse. Personer som administrerer kortene er autorisert for dette. Vi i Ruter skal ikke informere skolene om reisedata.

Reisevilkår

Reiser du med oss gjelder våre reisevilkår

Reiser du med tog gjelder Vys transportvilkår