Rufusbillett

Rufusbilletten er en rabattert gruppebillett for barnehager og grunnskoleklasser til og med 10. klasse.

Pris

Soner og sonekart

Soner1 sone2 sonerAlle soner
Priser  184 kr 369 kr 553 kr

Kjøpe Rufusbillett

  • I kiosker, servicepunkter og kundesenteret Ruter S
  • På ruter.no. Husk å bestill minst én uke før dere skal reise
Bestill Rufusbillett

Se kart med alle salgssteder

Slik fungerer Rufusbilletten 

  • Gjelder for barnehager og grunnskoleklasser til og med 10. klasse.
  • Inntil 15 personer kan reise på én Rufusbillett. Minst én person må være over 18 år, og det kan totalt være fire voksne ledsagere. Husk at barn under 6 år reiser gratis.
  • Rufusbilletten aktiveres ved første påstigning, og er gyldig for et ubegrenset antall reiser samme dag i disse tidsrommene:
    • Mandag–fredag klokken 9–15. Siste påstigning må skje før kl. 15.00.
    • Mandag–fredag klokken 18–00. Siste påstigning må skje før kl. 00.00.
  • Rufusbilletten gjelder ikke på offentlige fridager.

Andre billetter