Tilrettelagt transport (TT)

Dersom du har søkt og har fått innvilget tilrettelagt transport trenger vi noen opplysninger om deg for å få levert tjenesten til deg og følge opp/administrere tjenesten som blir levert.

Som en del av oppfølging, og for å sikre at vi gir deg den tjenesten du har krav på, kan vi bruke en databehandler for å gjennomføre en frivillig spørreundersøkelse, Dine svar vil bli behandlet anonymt.

Bydelene behandler personopplysninger om deg i forbindelse med vedtak om tilrettelagt transport (TT), og Ruter får tilgang til personopplysninger derfra.. Ruter behandler dine personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og EUs personvernforordning General Data Protection Regulation (GDPR).
Informasjonen om bydelens behandling vil fremgå av vedtaksbrevet.

Dette behandler vi

  • Kundeopplysninger: Dette er kontaktdata som navn, adresse og fødselsnummer, som brukes sammen med navn for å kunne identifisere deg slik at du får ønsket transport. I tillegg behandles opplysninger om tilretteleggingsbehov nødvendig helseopplysninger for å kunne gi deg den transporttjeneste du ha fått innvilget.
  • Reiseopplysninger: Dette er informasjon om tid og sted for transporten og dessuten informasjon om hentested og leveringssted.

Rettslig grunnlag

Behandlingen er nødvendig for å kunne gjennomføre og følge opp vedtak om TT transport etter forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, Oslo kommune, Oslo.

Formål

Ruter behandler personopplysningene for å kunne planlegge, gjennomfører og følge opp vedtak om TT transport.

Tilgang og bruk

Tilgang til personopplysningene er begrenset, og brukes bare i samsvar med formålet. Ruter og datterselskapet Konsentra kan i tillegg ta kontakt med deg som bruker for å evaluere tjenesten, og kan i den forbindelse bruke en leverandør til å gjennomføre evalueringen. I tillegg får transportøren tilgang til nødvendige personopplysninger for å gjennomføre oppdraget.

Opplysningene dine blir ikke utlevert, men vil inngå i anonymisert statistikk. Disse dataene vil ikke kunne knyttes til deg. Opplysningene dine vil kunne bli brukt i forbindelse med en eventuell klage.

Du har rett til innsyn i, retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg.