Vilkår for abonnement på 30-dagersbilletten

Med abonnement mener vi automatisk fornyelse av 30-dagersbilletten i Ruter-appen.

For å få automatisk fornyelse må du ha en RuterProfil. Her kan du opprette en RuterProfil.

Vi trenger å behandle nødvendige personopplysninger om deg for å kunne opprette avtalen. Les mer om personvern i personvernerklæringen til abonnementet. 

Vilkår for tjenesten

 • Du må ha kjøpt en 30-dagers periodebillett, og så velge å abonnere på denne billetten.
 • Inngåelse av avtale om abonnement skjer ved uttrykkelig godkjenning av disse vilkårene i Ruter-appen.
 • For bruken av Ruter-appen gjelder egne vilkår.
 • For transport gjelder Ruters Reisevilkår med vedlegg, inklusive Ruters refusjonsregler.
 • Du må registrere et gyldig betalingskort på profilen. Du må selv sørge for at det er dekning på fornyelsesdatoen, som er den siste dagen gjeldende billett er gyldig.
 • Ny billett aktiveres automatisk dagen etter fornyelsesdatoen.
 • Du må være over 18 år for å kunne inngå en abonnementsavtale.
 • For avtalen gjelder Ruters vilkår om honnørrabatt og studentrabatt.

Avslutning og mislighold av avtalen

 • Vil du avslutte avtalen om automatisk fornyelse må du avslutte avtalen i appen senest dagen før fornyelsesdatoen.
 • Dersom det ikke foreligger dekning på betalingstidspunktet så aktiveres ikke en ny periodebillett, og abonnementsavtalen avsluttes. Det sendes en egen melding om avslutning av avtalen.
 • Ved mislighold av vilkårene for Ruter-appen, kan Ruter si opp avtalen med umiddelbar virkning, og kan i tillegg kreve erstatning for tap som følge av misligholdet.