Operatør og partnerforum 22. desember 2021

22122021 Referat Operatør- og partnerforum.pdf