Dialogmøte Båt - fornybar energi 12. november 2015

Invitasjon til dialogkonferanse om drift av Ruters båtsamband på fornybar energi.pdf