Anbud

Ruter omfattes av lov om offentlig anskaffelse og gjør alle innkjøp gjennom anbudskonkurranser.                                                                                                                                                  Dette er kun en visning av publiserte dokumenter til informasjon. Spørsmål som stilles på denne nettsiden vil ikke bli besvart.