Anbud

Ruter omfattes av lov om offentlig anskaffelse og gjør alle innkjøp gjennom anbudskonkurranser.                                                                                                                                                  Dette er kun en visning av publiserte dokumenter til informasjon. Spørsmål som stilles på denne nettsiden vil ikke bli besvart.

 

Pågående anbud

Anbudsnavn Utlysningsdato Tilbudsfrist Frist for spørsmål Antall spørsmål Oppdatert
Rammeavtale Resttransport Follo i kombinasjon med enerett 2022 23.05.2022 12.00.00 0 24.03.2022 09.28.32
Transporttjenester Oslo øst 2023 19.04.2022 12.00.00 0 01.02.2022 08.48.37