Kollektivanbud

Ruter As planlegger, markedsførerer og kjøper kollektivtrafikk på T-bane, sporvogn, rutebuss og fergetrafikk i Oslo og Akershus.

I tillegg har man billett-samarbeid med NSB AS, NSB Gjøvikbanen AS samt flere regionale bussoperatører med trafikk til Oslo og Akershus slik at enten kan Ruters billetter brukes på selskapenes transportmidler eller så kan selskapenes billetter brukes på Ruters transportmidler.

All busstrafikk i Oslo og Akershus er konkurranseutsatt.

Pågående anbud

Anbudsnavn Utlysningsdato Tilbudsfrist Frist for spørsmål Antall spørsmål Oppdatert
Mobil datatrafikk 08.07.2016 00:00:00 23.08.2016 12:00:00 12.08.2016 12:00:00 0 11.07.2016 13:00:22
Telefoni- og sentralbordtjenester 08.07.2016 00:00:00 23.08.2016 12:00:00 12.08.2016 12:00:00 0 11.07.2016 13:00:08
Bistand mulighetsstudie elektrifisering av båter 04.07.2016 00:00:00 15.08.2016 12:00:00 05.08.2016 00:00:00 3 04.07.2016 14:56:14
Bistand utvikling av publikumsinformasjon 21.06.2016 00:00:00 30.08.2016 12:00:00 15.08.2016 00:00:00 0 21.06.2016 18:01:06
Rekrutteringstjenester 20.05.2016 00:00:00 02.09.2016 10:00:00 22.08.2016 00:00:00 11 20.05.2016 15:02:31
Mobile betalingsterminaler 04.07.2016 00:00:00 26.08.2016 12:00:00 19.08.2016 00:00:00 12 11.07.2016 12:59:44
Markedsinformasjonssystemet 13.05.2016 00:00:00 02.09.2016 12:00:00 19.08.2016 00:00:00 14 13.05.2016 15:28:42
Minibuss Romerike 2016 27.04.2016 00:00:00 19.08.2016 12:00:00 09.08.2016 00:00:00 14 07.07.2016 10:57:19
Verdihåndtering TVM 07.04.2016 00:00:00 24.06.2016 12:00:00 17.06.2016 00:00:00 1 27.04.2016 11:46:58
Vehicle Communication Gateway 21.06.2016 00:00:00 18.08.2016 10:00:00 08.08.2016 00:00:00 29 11.07.2016 13:00:33
Automatic passenger counting 21.06.2016 00:00:00 18.08.2016 10:00:00 08.08.2016 00:00:00 27 11.07.2016 13:00:49
Datasenter 22.12.2015 00:00:00 27.01.2016 12:00:00 19.01.2016 16:00:00 4 27.04.2016 11:47:58