Anbud

Ruter omfattes av lov om offentlig anskaffelse og gjør alle innkjøp gjennom anbudskonkurranser.                                                                                                                                                  Dette er kun en visning av publiserte dokumenter til informasjon. Spørsmål som stilles på denne nettsiden vil ikke bli besvart.

 

Pågående anbud

Anbudsnavn Utlysningsdato Tilbudsfrist Frist for spørsmål Antall spørsmål Oppdatert
Minibusstjenester Oslo, Asker og Bærum 2025 0 24.10.2023 08.15.11