Anbud

Ruter omfattes av lov om offentlig anskaffelser og gjør alle innkjøp gjennom anbudskonkurranser.

Se pågående anbud og lever tilbud 

 

Nye anbud utlyses fra 1. september 2016 via EU-Supply. Her kan alle leverandører som har registrert seg se anbud, levere tilbud til Ruter og stille spørsmål. Anbudene blir også lyst ut på Doffin.

 

I en overgangsperiode vil du også finne noen anbud på denne siden.

 

Se alle nye anbud og lever tilbud til Ruter via EU-Supply

 

Ny leverandør? Registrer dere i EU-Supply