Anbud

Dette er kun en visning av publiserte dokumenter til informasjon.                                                                                                                                                                                         Spørsmål som stilles på denne nettsiden vil ikke bli besvart.

 

Pågående anbud

Anbudsnavn Utlysningsdato Tilbudsfrist Frist for spørsmål Antall spørsmål Oppdatert
Minibuss- og personbiltjenester TT-tjenesten Oslo 2022 16.06.2021 00.00.00 13.09.2021 12.00.00 0 17.06.2021 09.07.40
Forhåndsbestilt drosje TT-tjenesten Oslo 2022 18.05.2021 00.00.00 09.08.2021 12.00.00 0 19.05.2021 09.21.14
Spesialbil TT-tjenesten Oslo 2021 28.04.2021 00.00.00 04.06.2021 12.00.00 20.05.2021 12.00.00 0 19.05.2021 09.14.28
Transporttjenester Indre by 2023 03.05.2021 00.00.00 06.09.2021 12.00.00 0 03.05.2021 08.06.44
Minibuss- og personbiltjenester Follo 2022 29.01.2021 00.00.00 14.04.2021 12.00.00 0 01.02.2021 11.20.36