Endringer og forsinkelser

Her finner du en oversikt over endringer og forsinkelser på Ruters linjer. Søk på datoen du skal reise, eller sjekk reiseplanleggeren. Du finner informasjon om tog og andre selskapers linjer i reiseplanleggeren vår.

Sjekk reisen din i reiseplanleggeren

Mer enn 20 minutter forsinket? Se reisegarantien vår

{{timeText}}
Linje
Avviksmelding
13, 19
Redusert hastighet
10.36 12.02.2021
02.00 01.01.2022
3633, 3638, 3634, 3639, 3641, 460, 3636, 3643, 3644
Ruteendringer fra 1. mars
06.00 15.02.2021
23.59 05.03.2021
212
Omkjøring
14.10 16.02.2021
Inntil videre
64A
Holdeplass Solbakken er flyttet
04.00 05.02.2021
23.59 12.03.2021
64A
Linje 64A betjener ikke Bikuben
04.00 05.02.2021
23.59 12.03.2021
4N, 75C, 79
Holdeplassen flyttes fra 15. februar
04.00 12.02.2021
Inntil videre
120, 110, 110E
Stoppestedet Finstadsletta er flyttet
14.08 13.01.2021
23.59 30.06.2021
34, 54
Stoppestedet Jakob kirke retning sentrum er flyttet
09.32 21.10.2020
19.00 12.03.2021
Stopper ikke på Grefsenveien
19.01 07.12.2019
Inntil videre
FB5
FB5 er innstilt inntil videre grunnet korona-restriksjoner.
13.09 17.11.2020
Inntil videre
203, 240, 240N
Stoppestedet Emma Hjorths vei er flyttet
02.00 23.09.2019
Inntil videre
20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 31E, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 45, 46, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64A, 64B, 65, 66, 67, 68, 69, 69B, 70, 71A, 71B, 72C, 73, 74, 75A, 75B, 75C, 76, 77, 77B, 77C, 77X, 78A, 78B, 79, 80E, 80X, 81, 82E, 83, 84E, 85, 86, 87, 100, 110, 110E, 120, 130, 140, 140E, 150, 150E, 201, 202, 203, 204, 205, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 220, 230, 235, 240, 245, 250, 250E, 251, 256, 260, 260E, 261, 265, 270, 275, 280, 281, 285, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 300E, 310, 315, 316, 320, 321, 326, 330, 335, 340, 341, 345, 350, 360, 365, 366, 367, 368, 375, 380, 381, 385, 390, 390E, 395, 396, 397, 400, 400E, 405, 410, 413, 420, 425, 430, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 446, 447, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 460, 461, 463, 465, 470, 471, 477, 478, 479, 480, 480E, 485, 490, 490E, 500, 505, 505E, 506, 507, 510, 511, 515, 516, 517, 520, 521, 523, 524, 525, 527, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 540, 545, 550, 551, 560, 561, 565, 565E, 570, 575, 576, 215A, 215B, 11N, 115E, 125E, 12N, 130N, 140N, 18N, 240N, 250N, 255E, 265E, 32N, 370A, 370B, 470E, 4N, 500N, 540N, 560N, 56B, 5N, 61A, 61B, 63N, 70N, 81N, 83N, 2015, 2018, 2032, 2033, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2047, 2072, 2073, 2074, 2076, 2079, 2081, 2082, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2150, 2151, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2639, 2640, 2642, 2671, 2673, 2731, 2732, 2734, 2733, 2871, 2873, 2931, 2932, 2933, 3071, 3073, 3131, 3172, 3175, 3331, 3333, 3334, 3335, 3371, 3372, 3373, 3374, 3431, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3538, 3542, 3571, 3574, 3575, 3633, 3634, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3643, 3644, 3652, 3657, 3658, 3659, 3674, 3676, 3677, 3682, 3684, 3686, 3731, 3734, 3735, 3737, 3740, 3742, 3743, 3771, 3772, 3773, 3780, 3833, 3834, 3837, 3838, 3839, 3871, 3872, 3874, 526, 540E, 160, 19, B10, B20
Bruk munnbind
04.30 20.09.2020
Inntil videre
23, 24, 28, 260E
Anleggsarbeider på Radiumhospitalet
22.00 02.02.2021
06.00 31.03.2021
Stopper ikke på Svensenga
04.00 01.02.2021
23.59 16.04.2021
1
Frognerseteren stasjon
20.40 16.08.2020
Inntil videre
Fjellstaddalen og Nystuen betjenes ikke
05.00 30.12.2020
Inntil videre
54, 37
Stoppested Bjølsen er flyttet
04.00 01.02.2021
23.59 30.04.2021
83
Holdeplass Mastemyr hotell er flyttet fra 11. januar.
06.00 04.01.2021
02.00 26.05.2021
Holdeplass Lienga i Trollåsveien er flyttet
04.00 11.01.2021
02.00 26.05.2021