Endringer og forsinkelser

Her finner du en oversikt over endringer og forsinkelser på Ruters linjer. Søk på datoen du skal reise, eller sjekk reiseplanleggeren. Du finner informasjon om tog og andre selskapers linjer i reiseplanleggeren vår.

Sjekk reisen din i reiseplanleggeren

Mer enn 20 minutter forsinket? Se reisegarantien vår

{{timeText}}
Linje
Avviksmelding
37
Buss 37 med ny holdeplass på Jernbanetorget
00.01 29.11.2021
23.59 13.12.2021
100, 110, 110E, 115E, 120, 125E, 130, 130N, 140, 140N, 140E, 145, 150, 150E, 160, 160E, 201, 202, 203, 204, 205, 210A, 210B, 211, 212, 213, 214, 215A, 215B, 216, 217, 220, 230, 235, 240, 240N, 245, 250N, 250E, 250, 251, 255E, 256, 260, 260E, 261, 265E, 265, 270, 275, 280, 281, 285, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 300E, 310, 315, 316, 320, 321, 326, 330, 335, 340, 341, 345, 350, 360, 365, 366, 367, 368, 370A, 370B, 375, 380, 381, 385, 390, 390E, 395, 396, 397, 400, 400E, 405, 410, 413, 420, 425, 430, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 460, 461, 463, 465, 470E, 470, 471, 477, 478, 479, 480, 480E, 485, 490E, 490, 500N, 500, 505E, 505, 506, 507, 510, 511, 515, 516, 517, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 540N, 540, 540E, 545, 550, 551, 560, 560N, 561, 565, 565E, 570, 575, 576, 580, 585, 1132, 1171, 1331, 1332, 1333, 1431, 1432, 1434, 1435, 1436, 1533, 1571, 1572, 1631, 1632, 1671, 1672, 2015, 2018, 2032, 2033, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2047, 2072, 2073, 2074, 2076, 2079, 2081, 2082, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2150, 2151, 2171, 2172, 2174, 2175, 2176, 2177, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2639, 2640, 2641, 2642, 2671, 2673, 2731, 2732, 2733, 2734, 2871, 2873, 2931, 2932, 2933, 3071, 3073, 3131, 3172, 3175, 3331, 3333, 3334, 3335, 3371, 3374, 3431, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3538, 3571, 3574, 3575, 3633, 3634, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3643, 3644, 3652, 3657, 3658, 3659, 3674, 3676, 3677, 3682, 3684, 3686, 3731, 3734, 3735, 3737, 3740, 3742, 3743, 3771, 3772, 3773, 3780, 3833, 3834, 3837, 3838, 3839, 3871, 3872, 3874, 1N, 2N, 3N, 4N, 5N, 11N, 12N, 18N, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 30N, 31, 31E, 32N, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 45, 46, 48, 51, 54, 56B, 56, 58, 60, 61B, 61A, 62, 63, 63N, 64A, 64B, 65, 66, 67, 68, 69, 69B, 70, 70N, 71A, 71B, 72C, 73, 74, 75A, 75B, 75C, 76, 77, 77B, 77X, 77C, 78A, 78B, 79, 80E, 81, 81N, 82E, 83, 83N, 84E, 85, 86, 87, , 93, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 19, B10, B20, B1
Vi anbefaler alle våre reisende å følge lokale smittevernråd.
17.38 24.11.2021
Inntil videre
30
Stoppestedet Herslebs gate er flyttet
11.36 24.11.2021
02.00 13.12.2021
3771
Omkjøring via Statsrådvegen
11.49 23.11.2021
17.00 12.12.2021
250N, 213, 160
25.10-01.12: Anleggsarbeid ved Solvikveien
07.00 25.10.2021
23.59 01.12.2021
450, 3643, 3644, 3686
Holdeplassen Solbakken i Hvamsmovegen er flyttet 600 meter nordover i begge retninger.
05.00 25.11.2021
23.59 31.12.2021
70, 70N, 79
Lille Langerud retning Ryen er midlertidig nedlagt
04.00 15.11.2021
23.59 31.12.2021
460, 436, 3682, 3771
Plattformendringer.
13.45 08.11.2021
23.59 05.12.2021
79, 70
Forsinkelser grunnet veiarbeid
15.00 02.11.2021
18.00 31.12.2021
Holdeplassen er midlertidig flyttet
00.01 01.11.2021
23.59 22.12.2021
23, 32, 32N
Holdeplassen er flyttet
00.01 01.10.2020
06.00 27.12.2021
40
Hoff retning Skøyen er flyttet
04.00 05.07.2021
23.59 31.12.2021
Lørenskog sentrum er flyttet
04.00 27.04.2021
23.59 31.12.2021
Holdeplassen er flyttet
04.00 04.10.2021
23.59 31.12.2022
B1
Anløper fra Lindøysund
04.00 20.09.2021
23.59 31.12.2021
34
Holdeplassen er midlertidig nedlagt
04.00 25.10.2021
23.59 31.12.2021
70N, 70
Holdeplassen er flyttet
04.00 25.10.2021
23.59 15.12.2021
Holdeplassen er flyttet
04.00 18.10.2021
23.59 30.11.2021
71A, 70N
Holdeplassen er flyttet.
12.00 08.10.2021
Inntil videre
B20, B21
Fra 27. september: Midlertidig flytting av brygge på Aker brygge
06.00 22.09.2021
23.59 31.05.2022
315
Holdeplassen er flyttet
05.00 27.08.2021
23.59 01.06.2022
375, 380, 3371
Stopper ikke på Rikard Nordraaks vei
04.00 23.08.2021
23.59 05.12.2021
385
Buss 385: Holdeplassen er flyttet
04.00 23.08.2021
23.59 05.12.2021
B1
Stopper ikke på Lindøya vest
04.00 23.08.2021
23.59 23.12.2021
40
Hoff terrasse retning Smestad er flyttet
04.00 20.08.2021
23.59 31.12.2021
270, 275, 291, 292, 293, 296, 297
Omkjøring
06.00 06.08.2021
06.00 29.12.2021
1
Frognerseteren stasjon
20.40 16.08.2020
Inntil videre
11N, 12N
Omkjøring
00.01 13.04.2021
23.59 31.12.2021
23, 24
Holdeplass Sinsenveien østgående er flyttet
04.00 12.05.2021
23.59 12.05.2023