Hopp til header
Hopp til navigasjonsmeny
Hopp til hovedinnhold
Hopp til footer
MinSide

Helhetlig kollektivtilbud langs Østfoldbanen

For å gjøre det enklere å reise kollektivt i områdene langs Østfoldbanen i Akershus og Østfold undertegnet Ruter, NSB og Østfold kollektivtrafikk en samarbeidsavtale torsdag 11. april 2013.

«Sømløst i sør»

Målet er at planleggingen av kollektivtrafikk skal imøtekomme kundenes behov, uavhengig av transportmiddel og fylkesgrenser. På signeringen deltok fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth, administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen, Geir Isaksen konsernsjef i NSB og Tom Ingulstad som er direktør i NSB Persontog. Prosjektet har fått navnet «Sømløst i sør».

Les mer om samarbeidet i pressemeldingen under.

Sikre et helhetlig kollektivtilbud langs Østfoldbanen

Buss, tog, trikk og T-bane må samkjøres i større grad. Og billettprisene må bli enklere å forstå for de reisende. Derfor etablerer nå Østfold fylkeskommune, Ruter og NSB samarbeidet «Sømløst i sør». Torsdag 11. april undertegnet Østfold fylkeskommune, Ruter og NSB samarbeidsavtalen som skal sikre et helhetlig kollektivtilbud langs Østfoldbanen.

Med kundens reisebehov som utgangspunkt

Målet er at det er kundenes reisebehov som skal være utgangspunktet i planleggingen. I dag planlegges togtilbudet av Staten og øvrig kollektivtransport blir planlagt lokalt. Dette fører ofte til at kollektivreisen ikke blir optimal. «Sømløst i sør» skal sikre en bedre samordning av kollektivtransporten når Follobanen er ferdig bygget. Det gjør man gjennom å planlegge helhetlig ut fra kundenes behov – og sikre gode knutepunkter som binder sammen buss, tog, trikk og t-bane.

Så enkelt som mulig

- Om vi skal nå målet om flere reisende i kollektivtransporten, må tilbudet gjøres så godt og så enkelt som mulig. Sømløse overganger mellom buss i Østfold – tog - og kollektivtrafikk i Oslo er et stort og viktig skritt i riktig retning, sier Ole Haabeth, fylkesordfører i Østfold fylkeskommune.

-Vi gjøre det enklere å reise kollektivt, slår Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen fast. Han fremholder at den historiske samarbeidsavtalen er et stort skritt i riktig retning for å gjøre kollektivtrafikken enda mer tilgjengelig, enkel og bekymringsløs for de reisende. - Kundene skal oppleve forutsigbarhet fra reisens start til slutt. Vår oppgave er å sørge for å fjerne det som kan oppfattes som tungvinte administrative barrierer hvor det er flere ulikheter enn likheter, sier Ruter-sjefen.

Forutsigbart kollektivtilbud

– Vi har den siste tiden brukt mye tid på å reise rundt å snakke med ordførere. De sitter tett på problemstillingene, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB. De påpeker at for deres innbyggere er reisen til og fra jobb vanskelig fordi bussen og toget ikke korresponderer. Samtidig er mange politikere lokalt frustrerte over at det er så vanskelig å få til en helhetlig planlegging av tilbudet. Derfor vil NSB være pådrivere både i «Sømløst i sør», men også andre steder i landet slik at de reisende får et så helhetlig, enkelt og forutsigbart kollektivtilbud som mulig, avslutter Isaksen.

Administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen, fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth og Geir Isaksen konsernsjef i NSB skriver under avtale.

Fra venstre: Administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen, fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth og Geir Isaksen konsernsjef i NSB.

Publisert 11.04.2013 kl. 12:30. Sist oppdatert 20.04.2013 kl. 18:05