Hopp til header
Hopp til navigasjonsmeny
Hopp til hovedinnhold
Hopp til footer
MinSide

Billetter og priser i Oslo og Akershus

Ruters reisekort, engangskortet Impuls og mobil-appen RuterBillett fungerer som billett på buss, tog, t-bane, trikk og båt i Oslo og Akershus Reisekort, engangskortet Impuls og billett-appen RuterBillett.

Ruters billettpriser gjelder for alle kollektivreiser der reisen starter og slutter i Oslo og Akershus. Dette gjelder uavhengig av om du reiser med T-bane, trikk, bybuss, regionbuss, båt eller tog. Unntaket er flybuss, Flytoget og Bygdøyfergene.

Ruters billetter og priser fra 1. februar 2015

For enkeltbilletter betaler du maks for fem soner og for periodebilletter betaler du maks for tre soner.
Merk:
For flybuss, Flytoget, Bygdøyfergene og linjer utenfor Oslo og Akershus gjelder egne billettpriser.

Billettype Kategori Antall soner og priser
1 2 3 4 Alle soner
Enkeltbillett
Voksen 30/50* 50/70* 70/90* 90/110* 110/130*
Barn og honnør 15/25* 25/35* 35/45* 45/55* 55/65*
Tilleggsbillett for
ekstra soner
Voksen 20 40
60
80 -
Barn og honnør 10
20
30
40
-
24-timersbillett Voksen 90 140
190
190
190
Barn og honnør 45 70 95 95
95
7-dagersbillett
Voksen 240 440 640 640
640 
Barn, ungdom, honnør 120 220 320 320 320
30-dagersbillett
Voksen 680
1210 1740 1740 
1740
Barn, ungdom 340 440 540 540 540
Honnør 340
605
870 870 870
Student 410
730
1050 1050 1050
365-dagersbillett
Voksen 6800
12100 17400 17400 17400
Honnør 3400
6050
8700 8700 8700
Rufusbillett Gruppe (barnehager og grunnskoler)
150 300 450 450 450

* Det er dyrere å kjøpe billett ombord med kontanter når du reiser fra sone 1. På NSBs tog er det også dyrere å kjøpe billett ombord. Se nsb.no for informasjon om deres ombordtillegg. Husk at du bare kan betale med kontanter om bord på trikk, buss og båt, og ikke med sedler større enn 200 kroner.

Rabatter, aldersgrenser og spesielle priser

Barnebillett gjelder f.o.m. 4 år t.o.m. 15 år. For 7- og 30-dagersbillett gjelder ungdomspris t.o.m. 19 år. Honnørbillett kan kjøpes av reisende f.o.m. 67 år eller med gyldig norsk trygdelegitimasjon.

Les mer om rabatter samt priser for hund, sykkel, barnevogn og rullestol..

Husk familierabatten i helgene og på høytidsdager.

Oslo Pass

Oslo Pass er en billett for turister i Oslo, som gir fri kollektivtransport i Stor-Oslo (sonene 1, 2V, 2S og 2Ø) og fri inngang til en rekke museer.

Kjøp billett

Billetter får du kjøpt i en mengde kiosker og butikker, på automater, bussterminalene og Ruters kundesenter og servicepunkter. Du kan også kjøpe billetter på mobil og bestille reisekort her på ruter.no. Se alle salgssteder.

Ruters reisevilkår (transportvedtekt)

Når du kjøper en Ruter-billett inngår du en avtale om transport i Oslo og Akershus, som skjer på bakgrunn av vilkårene i Ruters reisevilkår (transportvedtekt).

Publisert 02.07.2011 kl. 11:36. Sist oppdatert 01.02.2015 kl. 00:01