Hva er sanntid?

Sanntidsskjerm ved holdeplass som viser avganger i sanntid for trikk

Sanntid brukes om avgangstider som oppdateres kontinuerlig helt frem til avgang fra holdeplassen din. Sanntid beregnes ut fra hvor lang tid kjøretøyet normalt bruker mellom to stoppesteder og hvor langt det har kjørt siden siste meldepunkt.

Hvor finner jeg sanntid?

  • På sanntidsskjermer på stoppesteder og knutepunkt.
  • I RuterReise-appen under fanen «Stoppesteder».
  • I reiseplanleggeren på ruter.no under fanen «Avganger i sanntid».

Hvordan kan jeg bruke sanntid?

Avgangstider i sanntid gjør det enklere å planlegge reisen mer nøyaktig, da du kan holde deg oppdatert på hvor langt unna transportmiddelet er til en hver tid. Det er imidlertid viktig å huske på at sanntidssystemet baserer seg på normal kjøretid, så uforutsette hendelser som skaper kø og forsinkelser er umulig å unngå. Derfor kan du for eksempel oppleve at sanntiden plutselig skifter fra 1 min til 3 min. Når vi har informasjon om avvik, legger vi meldinger ut på skilt på aktuelle stoppesteder, i tillegg til meldinger i våre nett- og mobilløsninger.

Her finner du mer informasjon om sanntidssystemet.

Se også hvordan du kan sette opp din egen sanntidsskjerm.

Hva betyr «ca»?

Hvis vi mangler prognose for den aktuelle avgangen, vil det vises planlagt rutetid etter tidtabell. Dette angis ved at det står «ca» foran avgangstiden på sanntidsskilt. På iPhone-appen vises planlagt rutetid med hvit skrift, mens sanntid vises med gul skrift. På ruter.no og appen for Android og Windows Phone vises planlagt rutetid som klokkeslett og sanntid som minutter.