Selvkjørende busser på Ormøya

Lurer du på noe om selvkjørende busser på Ormøya? Her finner du informasjon om prøveprosjektet.

Spørsmål og svar

Hvor kjører bussene?

Bussene kjører fra Malmøya til Mosseveien, og har rutenummer 85B. Bussene forventes å kjøre i 12 måneder.

Holdeplassene er de samme som benyttes av 85-bussen: Ormsundbakken, Mailand, Kirkebakken, Malmøysundet og Malmøya. I tillegg stopper bussene på en ny holdeplass ved parkeringsplassen mellom skolen og bensinstasjonen. Denne holdeplassen heter «Nedre Bekkelaget».

Hvorfor har Ruter valgt Ormøya som strekning for selvkjørende busser?

Vi ønsker å forstå hva selvkjørende kjøretøy kan bety for hverdagslogistikken i et nabolag. Ved å øke frekvensen på kollektivtilbudet med selvkjørende busser ønsker vi se om det bidrar til at færre bruker bil på strekningen.

Ettersom det også er et relativt geografisk avgrenset område vil det være lettere for oss å forstå hvilken effekt tjenesteforbedringen faktisk gir.

Map showing the route of self-driving bus 85B.
Linjekart for ruten på Ormøya.

Hva er frekvensen og hvor lang tid bruker bussene på ruten?

Det er satt opp tre selvkjørende busser på 85B. Informasjon om tilbudet ligger i RuterReise-appen og reiseplanleggeren på ruter.no. Frekvensen kan bli justert under prøveprosjektet.

Hvordan er sikkerheten på strekningen vurdert?

Sikkerhet er prosjektets høyeste prioritet, og vurderes løpende. Sammen med våre samarbeidspartnere, Statens Vegvesen og Bymiljøetaten, har vi gjennomført grundige vurderinger av både kjøretøy og strekningen, samt tiltakene som er gjort i området.

Vi har gjennom planleggingsprosessen også involvert eksterne parter som nødetatene, Syklistenes landsforening og lokalsamfunnet. 

Er det noen andre om bord?

Bussen kjører helt selv, men det er en vert om bord for å sørge for god service, sikkerhet og fremkommelighet. Vertens primære funksjon er å gi passasjerer assistanse hvis de behøver det, og svare på kunders spørsmål om kjøretøyet og tjenesten.