Pilot Nes

Fleksibel dør-til-dør bestillingstransport i Nes kommune, for å tilby fleksible og attraktive transportløsninger i et spredtbygd område.

Billett og betaling

Vanlige billetter er gyldige for bruk av Pilot Nes, og kan kjøpes på forhånd med Ruter-appen, reisekort eller impulskort. Du kan også kjøpe enkeltbillett om bord. Har du med en venn, gjelder Ruters ordinære billettpriser.

Om prosjektet

 • Dør-til-dør bestillingstransport med fleksibilitet rundt reisetidspunkt.
 • Tilbudet retter seg spesielt mot de som har utfordringer med å bruke det ordinære kollektivtilbudet eller som opplever at det ordinære tilbudet ikke dekker deres behov.
 • Tilbudet er for alle som trenger transport, og kan brukes til alle typer reiser.
 • En minibuss kjører deg frem og tilbake dit du ønsker i Nes kommune, mandag til fredag mellom kl. 9 og 14, og mellom kl. 17 og 20.
 • Minibussen er tilrettelagt for rullator og rullestol. Om du trenger hjelp eller veiledning bistår sjåføren med dette.

Bakgrunn og målsetting

Ruter skal bidra til å gi folk en opplevelse av bevegelsesfrihet ved å tilby gode mobilitetsløsninger slik at innbyggerne enkelt kan reise dit de vil, når de vil. Ruter har et ansvar for å utvikle et differensiert kollektivtilbud som bidrar til mobilitet for alle. Mobilitet for alle krever at vi supplerer det ordinære tilbudet med transporttjenester for målgrupper som ikke opplever at dagens kollektivtilbud dekker deres behov. Dette kan være målgrupper som kjennetegnes av for eksempel alder, livssituasjon eller helsetilstand.

I dette pilotprosjektet ønsker vi å lære om hvordan Ruter kan utvikle mer fleksible og individtilpassede transportløsninger i spredtbebygde områder. Tilgjengelig transport er viktig for å gi fleksibilitet og mulighet for alle personer å komme seg ut på egenhånd uavhengig av alder, økonomi, bosted og funksjonsnivå. Tilpasset transport kan dermed være et virkemiddel for å øke tilfredsheten med kollektivtilbudet i spredtbebygde områder. Videreutvikling av bestillingstransport er derfor et viktig ledd i utviklingen mot fremtidens bærekraftige bevegelsesfrihet hvor målet er å tilby mer fleksible og individtilpassede tjenester til alle.

Grønn minibuss i grønt kulturlandskap. Foto.
Foto: Ruters bildebank

Formålet til prosjektet er å bidra til:

 • Økt frihet ved at flere kommer seg ut
 • Bedre helse og økt livskvalitet
 • Redusere bruk av privatbil og få flere til å reise sammen
 • Gi økt mulighet for sosial deltagelse
 • Flere eldre kan bli boende hjemme lengre
 • Muligheter for reduksjon i andre kommunale budsjettposter som følge av en forenklet hverdag og at flere vil ha mulighet til å bo hjemme lenger
 • Økt tilfredshet med kollektivtrafikken i spredtbebygde områder 

Samarbeidspartnere

Piloten er et samarbeidsprosjekt mellom Ruter, Viken fylkeskommune, Nes kommune og Response.

Response er et Interreg-forskningsprosjekt som skal forske på "on-demand"-bestillingstransport i spredtbygde områder. Bestillingstransport skal bidra til at det er tilgjengelig og pålitelig offentlig transporttilbud i slike områder. I Response-prosjektet samarbeider Ruter med andre aktører innen offentlig transport og utdanningsinstitusjoner i flere europeiske land.

Les mer på response-project.eu

Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2019–2022