Sett opp en sanntidsskjerm

Vår gamle løsning er avviklet, og vi jobber med en ny type sanntidsskjerm. I mellomtiden kan du sette opp en skjerm med sanntidsdata fra det nasjonale selskapet Entur.

Ruters sanntidsskjerm

Send oss en e-post med hvilke holdeplasser du ønsker sanntidsdata for, og formatet på skjermen din.

Enturs avgangstavle

Sett opp din egen sanntidsskjerm ved hjelp av Enturs løsning.