Sett opp en sanntidsskjerm

Vil du ha en sanntidsskjerm i bedriftens lokaler? Her finner du informasjon om hvordan du enkelt setter opp en selv.

Dette trenger du

Slik setter du opp nettsiden

  1. Gå til nettsiden http://mon.ruter.no/monitor/ID1/navn1/ID2/navn2
  2. Sett inn stoppesteds-ID og navn på stoppestedet du ønsker å vise på skjermen din. Du finner stoppesteds-ID ved å gjøre et søk i reiseplanleggeren.

Eksempel

Her er et eksempel for stoppestedene Majorstuen og Hasle:

  1. Søk fra Majorstuen til Hasle i reiseplanleggeren.
  2. I adressefeltet får du denne adressen: https://ruter.no/reiseplanlegger/Mellom/Fra/(3010200)Majorstuen%20%5bT-bane%5d%20(Oslo)/til/(3011410)Hasle%20%5bT-bane%5d%20(Oslo)/etter/#st:0,sp:0,bp:0. 
    Stoppesteds-ID er numrene som står i parentes etter fra og til.
  3. Sett inn ID og navn i adressen: http://mon.ruter.no/monitor/3010200/Majorstuen/3011410/Hasle

Vil du bare vise ett stoppested? Kutt de to siste leddene i adressen.

Vi anbefaler at du restarter datamaskinen din innimellom. Helst en gang i døgnet.

Vis vognløpsnummer i stedet for stoppunkt

Sett inn ?blocks=true i slutten av URL-en: 

http://mon.ruter.no/monitor/3012140/Disen?blocks=true.

Velg antall rader med avgangsinformasjon

Sett inn ?rows=x (antall rader) i slutten av URL-en: 

http://mon.ruter.no/monitor/3012140/Disen?rows=6.

Skru av klokken

Sett inn ?clock=false i slutten av URL-en: 

http://mon.ruter.no/monitor/3012140/Disen?clock=false.