Sett opp en sanntidsskjerm

Vår gamle løsning er under avvikling, og vi jobber med en ny type sanntidsskjerm. I mellomtiden kan du sette opp en skjerm med sanntidsdata fra det nasjonale selskapet Entur.

Ruters sanntidsskjerm

Dagens løsning fungerer frem til 1. juli, men det er ikke mulig å sette opp nye skjermer på denne plattformen.

For mer informasjon om den nye løsningen kan du sende oss en e-post med hvilke holdeplasser du ønsker sanntidsdata for, og formatet på skjermen din.

Enturs avgangstavle

Sett opp din egen sanntidsskjerm ved hjelp av Enturs løsning.