Fossilfri 2020

Hydrogenbuss ved holdeplass

Ruter har en ambisjon om kun å kjøre på fornybar energi i 2020. Prosjekt Fossilfri 2020 skal legge til rette for å nå dette målet. 

Om prosjektet

Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus skal kun kjøre på fornybar energi i 2020. Dette betyr en ambisiøs omlegging innen buss og båt i regionen. Ruters ambisjon er raskest mulig å innføre de løsningene som er best på lang sikt. I dag ser elektrisk drift av buss og båt spesielt lovende ut. Ruters mål er å etablere infrastruktur for å starte testing av el-busser i 2017. I 2020 er ambisjonen at elektriske busser vil sette sitt preg på Oslos gater. I 2025 vil om lag en tredjedel av alle bussene være elektriske.

Se mer om Fossilfri 2020 og test av elbusser.

Rapporter

Renewable energy powertrain options for Ruter

Muligheter og kostnader ved bruk av fornybar energi på Ruters båtsamband

 

Informasjon og dokumentasjon for leverandører

 

Våre planer for Fossilfri 2020

Første batterielektriske busstest er under utarbeidelse

Ruter er i gang med å utarbeide den første batterielektriske busstesten i prosjekt Fossilfri 2020. Målet er å teste på eksisterende linjer og komme i gang så raskt det lar seg gjøre.

01.12.2015

Planen klar for å kjøre kun på fornybar energi i 2020

Startskuddet har gått for en total transformasjon av bussflåten i Oslo og Akershus, og allerede i 2020 vil kollektivtransporten kun kjøre på fornybar energi. Elektriske busser vil sette sitt preg på Oslos gater allerede om fem år, og i 2025 vil om lag en tredjedel av alle bussene være elektriske. 

31.08.2015