Fossilfri 2020

Ruter har en ambisjon om kun å kjøre på fornybar energi i 2020. Fra 2020 vil vi ha et stort antall utslippsfrie elbusser i drift. Prosjekt Fossilfri 2020 skal legge til rette for å nå dette målet. 

Om prosjektet

Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus skal kun kjøre på fornybar energi i 2020. Dette betyr en ambisiøs omlegging innen buss og båt i regionen. Ruters ambisjon er raskest mulig å innføre de løsningene som er best på lang sikt. I dag ser elektrisk drift av buss og båt spesielt lovende ut. I 2020 er ambisjonen at elektriske busser vil sette sitt preg på Oslos gater. I 2025 vil om lag en tredjedel av alle bussene i hovedstadsregionen være elektriske. I Oslo skal 60 prosent av bussene være elektriske i 2025.

Elbusstest

Ruter har igangsatt et testprogram for elbuss, for å rigge hele apparatet som kreves for kjøring med elbusser. Hensikten er å bygge kompetanse og driftserfaring til den store utrullingen av elbusser i 2020. I løpet av senhøsten 2017 vil en toårig test med kjøring av seks elbusser på ordinære linjer i Oslo ha oppstart. Infrastruktur for lading vil være på plass til oppstart. Unibuss skal teste to elbusser på linje 74 mellom Vika og Mortensrud. Norgesbuss skal teste to elbusser på linje 60 mellom Vippetangen og Tonsenhagen. Nobina vil teste to elektriske leddbusser på linje 31 mellom Snarøya og Grorud. Ruter planlegger i tillegg en systemtest for elbuss, som skal gjennomføres i frem til 2020.

Les mer om Fossilfri 2020-prosjektet

Rapporter

Renewable energy powertrain options for Ruter

Muligheter og kostnader ved bruk av fornybar energi på Ruters båtsamband

For leverandører

Informasjon og dokumentasjon for leverandører

Våre planer for Fossilfri 2020

De første batterielektriske bussene på vei til Oslo

Testkjøring av seks batterielektriske elbusser vil ha oppstart i 2017. Da vil Oslos befolkning få mulighet til å kjøre med stillegående og utslippsfrie busser når Nobina, Norgesbuss og Unibuss skal teste kjøring med elbusser i Oslo, som del av Ruters testprogram for elbuss.

11.01.2017

Skoleskyss med elektriske minibusser på Romerike i 2017

Spesialskyssen på Romerike blir fossilfri allerede i august 2017. Da vil ti elektriske og 110 minibusser på fornybar energi sørge for at skoleelever på Romerike kan reise med fossilfri skyss.

13.12.2016

For første gang er en selvkjørende elbuss på veien i Norge

En konstellasjon av Norges største transport- og teknologiaktører, har innledet et unikt samarbeidsprosjekt for å utvikle kollektivløsninger for små selvkjørende elbusser i Norge. I dag gikk startskuddet for elbussturneen som skal innom flere norske byer denne høsten.

09.09.2016

Springbrett til utslippsfrie busser

Ruters styre vedtok tirsdag 21. juni tildelingen av to viktige busskontrakter i Oslo. Unibuss er valgt som operatør av kontrakten for Oslo Indre by, mens Nobina er tildelt oppdraget for buss linje 25.

21.06.2016

Nå kjører øybåtene på fornybar diesel

Øybåtene som trafikkerer øyperlene i indre Oslofjord er de første passasjerfergene i verden som kjører på bærekraftig biodrivstoff. 

12.01.2016

Første batterielektriske busstest er under utarbeidelse

Ruter er i gang med å utarbeide den første batterielektriske busstesten i prosjekt Fossilfri 2020. Målet er å teste på eksisterende linjer og komme i gang så raskt det lar seg gjøre.

01.12.2015

Planen klar for å kjøre kun på fornybar energi i 2020

Startskuddet har gått for en total transformasjon av bussflåten i Oslo og Akershus, og allerede i 2020 vil kollektivtransporten kun kjøre på fornybar energi. Elektriske busser vil sette sitt preg på Oslos gater allerede om fem år, og i 2025 vil om lag en tredjedel av alle bussene være elektriske. 

31.08.2015