Bestillingstransport

Vi jobber sammen med kunder, samarbeidspartnere, eiere og myndigheter for å gjøre kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg. Her kan du lese mer om prosjektene vi jobber med innen bestillingstransport.

Aldersvennlig transport

Transporttilbud som retter seg mot dem over 67 år i bydelene Ullern, Nordre Aker, Vestre Aker og Sagene.

Aktivitetstransport

Transport av barn og unge fra skoler i nærområdet til aktiviteter ved idrettsanlegg.

Pilot Nes

Fleksibel dør-til-dør bestillingstransport for dem over 67 år i Nes kommune.

Response

Hva er Response?

Response er et Interreg-forskningsprosjekt, som skal forske på «on-demand»-bestillingstransport i spredtbygde områder. Bestillingstransport skal bidra til at det er et tilgjengelig og pålitelig offentlig transporttilbud i slike områder.

Ruters leveranse er først og fremst innsikt fra pilot Nes, men også fra våre andre piloter på bestillingstransport, som for eksempel aldersvennlig transport i Oslo og aktivitetstransport for barn. Hovedpiloten i Nes er en pilot hvor vi kjører bestillingstransport i spredtbygd strøk for aldersgruppen over 67 år.

Piloten skal foregå fra desember 2019 til desember 2020 med justeringer på innhold underveis, og all innsikt deles med Response prosjektet. I tillegg vil vi levere anbefalinger og innspill til drift av bestillingslinjer til en egen håndbok som blir laget av universitetet i Karlstad, samt gi en beskrivelse av innovasjonsprosessen i forbindelse med etablering av denne type bestillingstransport.

Prosjektperiode: 2019 – 2021

Medvirkende land: Estland, Sverige, Danmark, Norge og Litauen

Partnere: Stockholm Environment Institute Tallinn (Estland), Innlandstrafikk (Norge), Universitetet i Aalborg (Danmark), Universitetet i Karlstad (Sverige), Värmlandstrafiken (Sverige), Kolumbus (Norge) og Kaunas (Litauen)

Ta kontakt

Har du spørsmål, innspill eller andre henvendelser?

Pressevakt

Pressevakten håndterer alle mediehenvendelser, og er kun ment for journalister.