Ruteendring for buss i Bærum fra 2. april

2. april gjør vi tilpasninger i busstilbudet i Bærum for å bedre kapasiteten og korrespondanser, og redusere forsinkelser. Vi gjør også endringer i rushtidstilbudet.

For å få flere til å reise kollektivt i Bærum, og bidra til redusert bilkjøring, gjennomførte vi en ruteendring i januar der de lokale forbindelsene i nettverket ble styrket og mange bussruter fikk høyere frekvens. Den foreløpige evalueringen av driften og kundenes tilbakemeldinger, viser at vi må gjøre tilpasninger i rutetilbudet. Vi beklager de belastninger det sviktende tilbudet har påført kundene, og gjør nå endringer i tråd med mange av innspillene vi har fått.

– Det har vært helt nødvendig å styrke det lokale kollektivtilbudet i Bærum for å få flere til å la bilen stå. Gjennomføringen av denne planen har ikke fungert som forutsatt, og vi tar inn over oss de sterke reaksjonene som har kommet. De gjør inntrykk, og vi beklager at mange har opplevd busstilbudet som lite tilfredsstillende de siste ukene. Vi har hatt konstruktiv og god dialog med flere av de berørte gruppene, og de endringene vi nå gjør, kommer som et resultat av deres uttrykte behov. Vi klarer ikke å innfri alle forventninger, men vi har tro på at de endringene vi nå gjennomfører vil bedre reisehverdagen for mange, sier administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen.

Tidspunkt for endringene

Hoveddelen av justeringene i busstilbudet i Bærum gjennomføres 2. april. I tillegg ønsker vi å sette inn to ekspressbusser fra Bykrysset på linje 150E. Det skjer fra uke 10, mandag 6. mars. Årsaken til at de øvrige endringene ikke kan gjennomføres tidligere er at de påvirker hele rutenettet og at vi derfor trenger noe mer tid til implementering.

Detaljert ruteinformasjon vil være tilgjengelig fra 17. mars.

Dette er endringene

De mest omfattende endringene 2. april vil komme i områdene Rykkinn, Lommedalen og Bærums Verk:

Rykkinn

 • Linje 160 får to avganger i kvarteret på strekningen fra Makedonien til Sandvika i morgenrush.
 • Linje 160E endrer trasé og vil ikke lenger gå innom Sandvika terminal. Bakgrunnen for denne endringen er tilgjengeligheten til terminalen i rushtrafikken. Dette innebærer at den ikke stopper på Levreveien og Sykehusveien.
 • Linje 160E styrkes med to nye avganger om morgenen og to nye avganger på ettermiddagen.

Lommedalen og Bærums Verk

 • Knutepunktet flyttes fra Guldbrandslia tilbake til Triangelen for linje 150 og linje 210, for å gi kundene en tryggere overgang mellom bussene.
 • Linje 150 vil få nye rutetider fordi byttet på Triangelen vil innebære noe lenger kjøretid.
 • Korrespondansen mellom linje 150 og linje 210 forbedres.
 • For linje 150E opprettes to ekspressavganger fra Bykrysset ca. klokken 07:00 og klokken 07:30. Disse avgangene vil gå Lommedalsveien.
 • Dagens 150E fra Gullhaug styrkes med to nye morgenavganger og en ny avgang på ettermiddagen.
 • Linje 210 vil ha sin grunntrasé langs Skollerudveien og stoppe på Linderudveien og Helsetveien, og kjøre med 15 minutters frekvens.
 • I rushtiden kjører linje 210 med to avganger i kvarteret. De ordinære avgangene kjøres langs Skollerudveien, mens mellomavgangene kjøres langs Lommedalsveien, med stopp blant annet på Mølladammen skole.

Hele Bærum

 • Mange av busslinjene i Bærum vil få justerte rutetider. Avgangstidene endres og kjøretiden vil bli justert for å sikre bedre korrespondanser.
 • Tiden ekspressbussene kjører utvides. Det innebærer at ekspressbussene ankommer Vika mellom klokken 07:00–09.00 på hverdager. Sisteavgangen på ettermiddagen vil gå fra Vika ca. klokken 17:30.
 • Linje 140E styrkes med to nye morgenavganger og en ny ettermiddagsavgang.
 • Vi vurderer også flere tilpasninger og vil komme tilbake til disse når vurderingene er gjennomført.