Pressebilder

Høyoppløselige bilder av Ruters ledelse og pressekontakter. Bildene kan brukes fritt, men husk å oppgi Ruter As som kilde.

Last ned bilder av

Ruters ledelse

Bernt Reitan Jenssen

administrerende direktør

Bernt Reitan Jenssen. Portrettfoto

Åpne høyoppløselig bilde av Bernt Reitan Jenssen

Anders Finckenhagen

produksjonsdirektør

Anders Finckenhagen. Portrettfoto

Åpne høyoppløselig bilde av Anders Finckenhagen

Rune Pedersen

økonomidirektør

Rune Pedersen. Portrettfoto

Åpne høyoppløselig bilde av Rune Pedersen

Snorre Lægran

plandirektør

Snorre Lægran. Portrettfoto

Åpne høyoppløselig bilde av Snorre Lægran

Marit Elin Leite

direktør anskaffelser og analyse

Marit Elin Leite. Portrettfoto

Åpne høyoppløselig bilde av Marit Elin Leite

Ellen Marie Rogde

markedsdirektør

Ellen Marie Rogde. Portrettfoto

Åpne høyoppløselig bilde av Ellen Marie Rogde

Marit Westvig

juridisk direktør

Marit Westvig. Portrettfoto

Åpne høyoppløselig bilde av Marit Westvig

Bjørn Auglend

HR-direktør

Bjørn Auglend. Portrettfoto

Åpne høyoppløselig bilde av Bjørn Auglend

Endre Angelvik

direktør mobilitetstjenester

Endre Angelvik. Portrettfoto

Åpne høyoppløselig bilde av Endre Angelvik

Terje Storhaug

IT-direktør

Terje Storhaug. Portrettfoto

Åpne høyoppløselig bilde av Terje Storhaug

Merete Hernæs, direktør Kommunikasjon

markedsføring og kundetjenester

Merete Hernæs. Portrettfoto

Åpne høyoppløselig bilde av Merete Hernæs

 

Ruters pressekontakter