Trikk og T-bane på strøm fra vannkraft

Nå er over 50 prosent av Ruters kollektivreiser helt klimanøytrale med null utslipp. Siden 2012 har alle trikker og T-baner kjørt på sertifisert strøm fra vannkraft.  

Gjenvinning av bremseenergi

Modernisering av vognene og strømforsyningen pågår, og er et viktig bidrag for å redusere strømforbruket. I tillegg gjenvinnes bremseenergien, som også bidrar til reduksjon. Fra 2007 til 2013 har nye vogner på T-banen bidratt til en nedgang i energiforbruket med 17 prosent per personkilometer. Trikkens energiforbruk ble redusert med over 46 prosent i samme tidsperiode.

T-banen hadde i 2015 94,4 millioner reiser, og trikken hadde 54,5 millioner reiser.