Miljøsertifisering

Vi er sertifisert innen ISO 14001:2015, som er en internasjonal standard for miljøstyringssystemer for å redusere belastningen på miljøet.

Omfanget av vårt system for miljøstyring

I tråd med standarden ISO 14001:2015 skal vi bidra til å redusere miljøbelastningen gjennom våre produkter og tjenester. Det er primært gjennom kjøp av kollektivtrafikktjenester, og kravene vi stiller til innkjøp i kontraktene at vi påvirker miljøet. Parallelt jobber vi systematisk for å:

  • Øke andelen som reiser med kollektivtransport, sykler og går, slik at færre reiser tas med bil.
  • Få alle transportmidlene til å kun benytte fornybar energi i 2020.

Dette er i tråd med målene i vår miljøstrategi.

Miljøstyringssystemet gjelder for de produktene og tjenestene som vi leverer og som kan tenkes å ha en påvirkning på miljøet. Hovedkontoret vårt i Dronningens gate 40 og kundesenteret på Jernbanetorget 1 omfattes av miljøstyringssystemet.

Vår miljøpolicy er vi skal tilby attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport og skape et pulserende hovedstadsområde. Vi jobber for å bli bedre på miljøområdet, og det er noe vi stadig har i tankene og gjør i handling. Vi følger eller overoppfyller de lover og krav som styrer virksomheten.