Oslo europeisk miljøhovedstad

Oslo er kåret til europeisk miljøhovedstad i 2019. Her kan du se hvilken rolle kollektivtrafikken spiller for å få en grønnere hovedstad.

Mindre utslipp – mer persontransport

Kollektivtransport skal være et svar på hvordan vi sikrer effektiv fremkommelighet, men også på hvordan utslippene fra persontransporten kan reduseres.

Bilen står for størstedelen av utslippene som kommer fra persontransporten, mens klimagassutslipp fra kollektivtransporten utgjør om lag fire prosent. De siste årene har det i Oslo vært flere som har reist kollektivt enn med bil.

Elbuss som kjører i Oslo.

Fossilfri 2020

I 2020 skal kollektivtransporten i Oslo kun benytte fornybar energi. Da skal også alle bybusser ha EURO VI-standard på motorene, som gir betydelig mindre støy og lokal forurensing.

Bussflåten står for i overkant av 90 prosent av Ruters klimagassutslipp, mens båttrafikken slipper ut de resterende 10 prosentene.

I 2017 gikk 56 prosent av kollektivtransporten på fornybar energi. 44 prosent av bussproduksjonen og syv prosent av båtenes energibruk var da fornybar.

Utslippsfri 2028

All kollektivtransport i hovedstadsregionen skal være utslippsfri innen 2028. Det vil være gunstig for klimaet, lokalmiljø, byutvikling og innbyggernes helse. På sikt vil også utslippsfrie løsninger være de mest kostnadseffektive. Trikk og T-bane går allerede på fornybar strøm, og elektrifiseringen av buss og båt i Oslo er i gang.

De siste syv årene har Ruter testet fem hydrogenbusser, med vanndamp som eneste utslipp. I 2017 kom det ti elektriske minibusser på Romerike. Samme år startet en toårig pilot med seks elbusser.

Slik gjennomføres elektrifiseringen

Elbusser: I 2019 kommer 70 nye elbusser som kjører på sentrale busslinjer i Oslo. Det gjør Oslo til Nordens ledende elbusshovedstad. Totalt vil hovedstadsregionen ha 115 elbusser i løpet av året. Alle de 1200 bussene som kjører på Ruters linjer skal være utslippsfrie innen 2028. 

Nesoddfergene: Alle de tre båtene mellom Oslo og Nesodden elektrifiseres i 2019. Dette er Norges største bilfrie passasjersamband, med 2,7 av totalt 4,5 millioner båtreiser. Når disse tre båtene er elektriske blir 70 prosent av båtreisene utslippsfrie.

Øybåtene fra Aker brygge til øyene i Indre Oslofjord: Alle øybåtene blir elektriske i løpet av 2021. I tillegg har vi et mål om å elektrifisere hurtigbåtene innen 2024, slik at all båttransport blir utslippsfri.

Spesialtransport: Minibusser og taxier som kjører på oppdrag for Ruter blir utslippsfrie i løpet av 2022.

I løpet av 2019 elektrifiseres fergene mellom Oslo og Nesodden.

Arrangementer og program i 2019

I løpet av 2019 arrangeres det flere konferanser, lanseringer og miljøarrangementer.

Kontakt og samarbeid