Busser med hybridteknologi

Hybridbussene benytter elektrisitet og diesel i kombinasjon. Bremseenergien gjenvinnes, og drivstofforbruket reduseres med ca. 30 prosent sammenliknet med en vanlig dieselbuss. Utslippet reduseres tilsvarende. 

Redusert støynivå

Hybridteknologien fungerer slik at dieselmotoren slås av når bussen står ved en holdeplass eller venter på grønt lys. Ved igangsetting og kjøring i lave hastigheter, benyttes elektromotoren. Ved behov for mer motorkraft settes dieselmotoren inn. Støynivået er også redusert i forhold til en dieselbuss.

For å nå målet i prosjekt Fossilfri 2020 om at all kollektivtransport skal kjøre på fornybar energi i 2020, satser vi på en kombinasjon av biodrivstoff, batteridrift og hydrogen. Det kan være aktuelt å ta i bruk biogassbusser med hybridteknikk, for å minimere utslippene.