Busser på biodiesel fra rapsolje

Biodiesel er en biologisk råvare hvor raps er det mest brukte råmaterialet. Frøene fra rapsplanten inneholder en høy konsentrasjon av olje som presses ut og brukes i produksjonen. 

Brukes mest i sommerhalvåret

Biodiesel er mest brukt i sommerhalvåret, fordi den kalde temperaturen om vinteren kan skape problemer. I sommerhalvåret kjører bussene våre på 30 prosent eller 100 prosent biodiesel. Om vinteren reduseres innblandingen til minimum 7 prosent. Temperaturen avgjør hvor lenge bussene kan kjøre med høy andel innblanding.

Sommeren 2015 begynte 28 nye biodieselbusser å kjøre i Østensjøområdet. Disse bussene går på 100 prosent biodiesel i sommerhalvåret. Fra 2020 kommer de til å gå på biodiesel året rundt. 68 busser kjører i dag på 100 prosent biodiesel (B100).

Biodiesel gir reduksjoner i utslipp sammenliknet med ordinær diesel. Biodieselen gir 20 prosent høyere utslipp av NOX, men 20 prosent lavere utslipp av partikler, og 50 prosent lavere utslipp av klimapåvirkende CO2.

For å nå målet i prosjekt Fossilfri 2020 om at all kollektivtransport skal kjøre på fornybar energi i 2020, satser vi på en kombinasjon av biodrivstoff, batteridrift og hydrogen.

Busser på fornybar diesel

Fornybar diesel basert på hydrogenererte vegetabilske oljer (HVO) vil også bli tatt i bruk på enkelte busser i 2016. Drivstoffet er sertifisert i henhold til Fornybarhetsdirektivet, og gir mindre utslipp av skadelig eksos og partikler.

Bærekraftig biodiesel er en nødvendig mellomløsning på vei mot målet om at all kollektivtransport kun skal gå på fornybar energi i 2020. Fremover vil vi satse på en kombinasjon av biodrivstoff og elektrisk drift. Vi øker antall biogassbusser i takt med økt produksjon og tilgjengelighet på biogass i regionen. I 2020 har vi satt som mål at 47 prosent av bussene vil gå på biogass. I 2025 tror vi stadig at det vil være 44 prosent av bussene som benytter biogass, kombinert med stadig flere elektriske busser.