Busser på biogass fra matavfall og kloakk

Ruter har hatt busser som kjører på biogass laget av kloakk siden 2010. I 2013 startet vi også å kjøre på biogass fra matavfall.  

100 prosent fornybart

Biogass er så godt som 100 prosent fornybart, og gir de laveste utslippene av de drivstofftypene som foreløpig er kommersielt tilgjengelige. Biogass er renset metangass som produseres i regionen av kloakkslam og biologisk behandlet matavfall.

Biogass gir store reduksjoner i utslipp sammenliknet med ordinær diesel. Biogass gir 40 prosent lavere utslipp av NOX, 80 prosent lavere utslipp av partikler, og 90 prosent lavere utslipp av klimapåvirkende CO2.

151 busser kjører på biogass i dag. I 2015 var det 14 prosent av Ruters 1100 busser som benyttet biogass. De første 14 biogassbussene fikk vi sommeren 2010, da de startet kjøring mellom Lommedalen og Oslo. Flere biogassbusser har kommet til de siste fem-seks årene. Sommeren 2015 startet 36 nye busser å kjøre på biogass i Ski og 26 nye busser i Østensjøområdet.