Busser på bioetanol fra norsk trevirke

Bioetanol er basert på biologisk råvare, som inngår i det naturlige kretsløpet. 

Sukkeret fra tømmeret driver bussen

Bioetanolen er laget av trevirke fra Borregaard, hvor sukkeret fra tømmeret benyttes i produksjonen. Kun fem prosent er fossil energi, og de øvrige 95 prosentene er fornybar bioetanol.

Bioetanol gir store reduksjoner i utslipp sammenliknet med ordinær diesel. Bioetanolen gir 20 prosent lavere utslipp av NOX, 40 prosent lavere utslipp av partikler, og 70 prosent lavere utslipp av klimapåvirkende CO2.

14 busser kjører i dag på bioetanol fra norsk trevirke. Bussene benyttes på busslinje 34 i Oslo.

For å nå målet i prosjekt Fossilfri 2020 om at all kollektivtransport skal kjøre på fornybar energi i 2020, satser vi på en kombinasjon av biodrivstoff, batteridrift og hydrogen.