Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Plantegning

Plantegning er et oversiktskart over stasjonsområdet som skal skiltes. Ruter har en mal for hvordan en plantegning skal se ut i en skiltplan. Denne skal følges ved skilting av alle stasjoner. Underlagstegninger for de ulike stasjonene vil variere fra sted til sted og må derfor bearbeides, fargesettes og kodes slik at de er enkle å lese og sammenlignbare.

Skiltplan

Nøkkelinformasjon, slik som plattformnummer, indikasjon på naturlige innganger, beskrivelse av driftsart og unik plassering og nummerering av skilt, skal alltid være med.

Geografiske flater og fargebruk 

farger plantegning

Tegnforklaring

Tegnforklaring

1. Plattformer skiller seg ut fra resten av plantegningen i mørk grå
2. Lys boks på plattform markerer lehus
3. Trapper
4. Hvite piler i antrasittgrå sirkelform, henviser mot inngangene til stasjonsområdet
5. Gule sirkler med tall markerer spornummer
 
6. Rampe
7. Bilveier markeres i hvitt på den grå bakgrunnsfargen

Dersom bilveier eller gangveier/ramper er overganger/bruer, legges de i 70 prosent farge med skygge under for å understreke høydeforskjellen.

Markering av skilt og posisjonerMarkering av skilt og posisjoner

Alle skilt markeres med et unikt nummer på skiltplanen. Skilt med to sider viser A og B-side som illustrasjonen viser. Skilt som henger på vegg markeres med A. Det refereres til samme posisjon og skiltside i produktarkene.

Skiltkategorier

Skiltprogrammet inneholder mange typer skilt og for å forenkle kommunikasjonen i utviklingsarbeidet av skiltplanene, har de forskjellige skiltkategoriene fått en form og farge som benyttes både til plantegning og produktark.

Fjernsignal

Fjernsignal

Fjernsignalet skal markere stasjonsområdet på lang avstand.

 

StedsskiltStasjonsnavnsskilt

Det finnes to typer stasjonsnavnsskilt: Stasjonsnavnsskilt - inngang og stasjonsnavnsskilt - plattform. Stasjonsnavnsskiltet skal bekrefte hvilken stasjon man er ankommet.

 

Henvisningsskilt

Henvisningsskilt

Henvisningsskilt er utstyrt med piler og viser retningen mot et mål. Tar man utgangspunkt i brukerferden er dette skiltene som hjelper deg å finne stasjonen, finne inngangen, finne veien ut og finne veien videre, enten videre i Metronettet eller med andre reisealternativer.

Det finnes tre typer henvisningsskilt: Henvisningskilt – mot plattform,  henvisningsskilt – mot stasjon og utgangsskilt.  Dette er skiltene som hjelper passasjerene å finne stasjonen, finne plattform, finne veien ut og finne veien videre.

 

Orienteringsskilt

Orienteringspunkt

Orienteringspunkt skal gi passasjerene detaljert informasjon om kollektivtrafikken og reisetilbudet.

 

Sanntidsskilt

Sanntidsinformasjonssystem (SIS)

Sanntidsinformasjonssystemet skal gi passasjerene informasjon om de neste avgangene og eventuelt om viktige avvik.

 

Fareskilt

Sikkerhetsskilt - Fare

 

 

Brann

Sikkerhetsskilt - Brann

 

 

Markeringslys

Sikkerhetsskilt - Markeringslys

 

 

Forbud

Sikkerhetsskilt - Forbud

 

 

Påbud

 

Sikkerhetsskilt - Påbud

 

Sikkerhetsskiltene innlemmes i planarbeidet og ansvaret for godkjenning av sikkerhetsskiltplanen ligger hos Oslo T-banedrift. Les mer om sikkerhetsskilting på metrostasjoner her.

Møbleringssymboler

Billettautomat, reklamemonter, kortleser og eventuell sperrelinje skal også markeres på plantegningen og markeres med følgende grafiske former og farger:

andre markeringer plantegning

 

Eksempel på fullstendig plantegning

Eksempel på skiltplan

Hauger stasjon

Nedlastbar fil

Tilbake til innholdsfortegnelse