Utlysning av støtte til kollektivtrafikkhistorisk formål for 2017

Kollektivtrafikkhistorisk råd skal bidra til å ivareta kollektivtrafikkhistoriske og kulturelle forpliktelser for Oslo og Akershus. Ruter avsetter hvert år et beløp til å dokumentere og vise kollektivtrafikkens historie i både Oslo og Akershus.

Den som har prosjekt og ideer som bidrar til dette målet, kan søke om midler fra denne budsjettposten. Dette gjelder samarbeidende selskap, institusjoner, foreninger, enkeltpersoner og Ruters egne avdelinger. Det har tidligere vært gitt bidrag til historiske arkiver, bøker, bygningsregistrering og vognrestaurering for allmennyttige formål og tilgjengelighet.

Prioritering av årets tildelinger

Årets tildelinger prioriteres etter disse hovedkriteriene

  • Ekebergbanen 100 år
  • Oslo-Fergene 100 år
  • Historie digitale løsninger (Dette kan være informasjonssystemer, betalingsløsninger eller andre digitale løsninger som er eller har vært viktige for kollektivtrafikken. Både dokumentasjon, historie og formidling kan være aktuelt)
  • Ruter 10 år 01.01.18

Søknader for året 2017 behandles i Kollektivtrafikkhistorisk råd i løpet av februar, og bevilgningene foretas senere av administrerende direktør og ledelsen.

Slik søker du

Bruk følgende søknad- og rapporteringsskjemaer:

Dersom du søker om vogn- eller bygningsrestaurering, bør du gi en kort omtale av tilstand, eierskap og en samlet framdrifts- og finansieringsplan.

Søknad om midler for året 2017 sendes innen 19. januar 2017 til:

Kollektivtrafikkhistorisk råd

E-post: khs@ruter.no