SMS fra Ruter om nye personvernregler (GDPR)

I juli sendte vi ut en SMS til kundene som har et registrert reisekort. I slutten av august sendes også en påminnelse til kundene som bruker RuterBillett.

SMS til RuterBillett-brukere

Fra 31. august mottar kunder som bruker RuterBillett en SMS med påminnelse om å oppdatere samtykkene sine i RuterBillett-appen. Alle som ikke har oppdatert samtykkene får disse slettet fra våre systemer fra og med 7. september.

Dette fører til at registrerte mobilnummer ikke lenger knyttes til appID-en, og at du som kunde ikke vil kunne gjenopprette billetter på en ny mobiltelefon basert på mobilnummeret ditt. Det vil samtidig være mulig å legge inn mobilnummer på nytt, og bekrefte nødvendige samtykker etter en eventuell sletting 7. september.

SMS til kunder med reisekort

I forbindelse med de nye personvernreglene (GDPR) trenger vi et nytt samtykke for å koble profilen din til reisekortet ditt. Dersom du fortsatt ønsker å ha reisekortet ditt registrert hos oss, må du derfor gå inn på lenken og gi oss et nytt samtykke.

SMS-en har Ruter As som avsender, og i meldingen finner du en lenke du kan følge for å ta stilling til Ruters behandling av personopplysningene dine.

Kobler du profilen til reisekortet kan du

  • Få innholdet på reisekortet overført til et nytt kort hvis du mister det
  • Se innholdet på reisekortet eller sperre det
  • Få tilgang til MinSide
  • Administrere og trekke samtykkene dine på MinSide
  • Motta nyhetsbrev

Hva skjer hvis jeg ikke gjør noe?

  • Personopplysningene dine slettes
  • Hvis du mister reisekortet kan du ikke få innholdet overført til et nytt kort
  • Du mister tilgangen til MinSide
  • Du slutter å motta nyhetsbrev fra oss

Merk at du fremdeles kan benytte reisekortet selv om profilen din slettes.

Får du ikke åpnet lenken?

Hvis du ikke får åpnet lenken du fikk på SMS kan du logge inn eller opprette en bruker på MinSide. Du får da de samme valgene som du ville fått via SMS-en.

Spørsmål?

Ring oss gjerne på telefon 22 05 70 70 dersom du har spørsmål rundt dette.