Ruteendring for buss i Oslo

2. april får en rekke busslinjer i Oslo flere, senere og tidligere avganger. I tillegg utgår morgenbussene som egne linjer, og legges inn som en del av nattbussene.

Linjene som får endringer

Ordinære busser

20 Skøyen stasjon – Galgeberg

 • Avgangene for nattbuss (N20) legges inn i linje 20.
 • Kjører 10-minuttersrute i stedet for 15-minuttersrute frem til siste avgang, alle dager. På dagtid kjører den like ofte som tidligere.

21 Tjuvholmen – Helsfyr T

 • Bryggetorget/Aker brygge endrer navn til Tjuvholmen.
 • Kjører 10-minuttersrute i stedet for 15-minuttersrute frem til siste avgang, alle dager. På dagtid kjører den like ofte som tidligere.

22 Majorstuen – Ellingsrudåsen T

 • Linjen legges ned, og blir erstattet med et bedre tilbud på linje 25.

23 Lysaker – Simensbråten

 • To nye morgenavganger fra Helsfyr kl. 04:30 og 05:00.

24 Fornebu - Brynseng

 • Får flere avganger fra Fornebu om ettermiddagen, ettersom rushtiden for bussene utvides og starter tidligere.

25 Majorstuen – Lørenskog stasjon

 • Får flere avganger i rushtiden med avganger hvert tiende minutt mellom Lørenskog stasjon og Kjelsås. I tillegg blir det 5-minuttersrute mellom Kjelsås stasjon og Majorstuen på morgenen, og Majorstuen og Kjelsås stasjon på ettermiddagen. 
 • Fra kl. 11 til kl. 19 lørdag kjører bussen hvert 15. minutt mellom Majorstuen og Kjelsås, i stedet for hvert 30. minutt som den har kjørt tidligere.

28 Fornebu vest – Helsfyr T

 • Får flere avganger fra Fornebu om ettermiddagen, ettersom rushtiden for bussene utvides og starter tidligere.
 • Alle avganger kjøres med leddbusser, slik at linjen får bedre kapasitet.

30 Huk – Nydalen

 • Ny sisteavgang i begge retninger, alle dager.
 • Ny førsteavgang begge retninger mandag til fredag.
 • Kjører oftere via Bygdøynes når museene har åpent.
 • Søndag ettermiddag og tidlig kveld kjører den med samme rutetider som ellers i uka.
 • Holdeplassen Gullhaugveien endrer navn til Nydalen T.

31 Snarøya – Grorud

 • Frekvensen med 10-minuttersrute varer 20 minutter lenger enn i dag, slik at det blir en ekstra avgang på kvelden.

32 Voksen skog – Kværnerbyen

 • Senere avganger i begge retninger, alle dager.
 • To nye tidlige avganger på hverdager fra Kværnerbyen.
 • Det settes inn en ekstra buss for å øke punktligheten på lørdager.

33 Filipstad – Ellingsrudåsen T

 • Mindre justeringer i rutetidene.

34 Tåsen – Ekeberg hageby

 • Alle avgangene kjøres med leddbusser slik at kapasiteten blir bedre.
 • Kjører tidligere om morgenen fra Tåsen lørdag og søndag. Siste avgang fra Tåsen kjører 45 minutter senere enn i dag, alle dager i uken.
 • Kjører en time tidligere om morgenen fra mandag til fredag, 90 minutter tidligere på lørdager og 2 timer tidligere på søndager fra Simensbråten. Siste avgang kjører 30 minutter senere alle dager.
 • Tilpasses linje 54 slik at frekvensen i Uelandsgate blir bedre.
 • Holdeplassen Calmeyers gate endrer navn til Jakob kirke.

37 Nydalen T – Helsfyr T

 • Kjører 10-minuttersrute i stedet for 15-minuttersrute frem til klokken 00:30, alle dager. På dagtid kjører den like ofte som tidligere.
 • Holdeplassen Gullhaugveien endrer navn til Nydalen T

45 Voksen skog – Majorstuen

 • Får en senere avgang i begge retninger, alle dager.

46 Ullerntoppen – Majorstuen

 • Får en senere avgang i begge retninger, alle dager.
 • Tilbudet i rushtiden utvides og varer fra ca. kl. 14:30 til ca. kl. 18:30. Dette tilsvarer 6 nye avganger.

51 Maridalen – Nydalen

 • Holdeplassen Gullhaugveien endrer navn til Nydalen T.

54 Kjelsås – Tjuvholmen

 • Bryggetorget/Aker brygge endrer navn til Tjuvholmen, slik at linjen får ny destinasjon fra Kjelsås.
 • Ettersom linje 34 får leddbusser, kjører bussen 15-minuttersrute i stedet for 10-minuttersrute utenom rushtiden.
 • Tilpasses linje 34 slik at frekvensen i Uelandsgate blir jevnere.
 • Holdeplassen Calmeyers gate endrer navn til Jakob kirke.

56 Solemskogen - Nydalen

 • Holdeplassen Gullhaugveien endrer navn til Nydalen T

58 Nydalen – Tveita T

 • Får en ny førsteavgang fra Nydalen til Tveita T mandag til fredag.
 • Holdeplassen Gullhaugveien endrer navn til Nydalen T

60 Tonsenhagen – Vippetangen

 • Utvidelse av driftstiden fra Tonsenhagen, slik at det kommer en tidligere avgang om morgenen mandag til fredag. I motsatt retning starter den første avgangen fra Vippetangen, i stedet for Jernbanetorget.

62 Ammerud ring

 • Får en ekstra avgang på kvelden, slik at den tilpasses senere avganger på T-banen.
 • Får to nye avganger på morgenen mandag til fredag.

63 Romsås ring

 • Får en ekstra avgang på kvelden, slik at den tilpasses senere avganger på T-banen.
 • Får to nye avganger på morgenen mandag til fredag.

64A Stovner T – Furuset T

 • Får to nye avganger på morgenen, ettersom den første avgangen vil kjøre en time tidligere enn før ruteendringen. Får også en senere avgang på ettermiddagen. Endringene gjelder i begge retninger.

64B Stovner T – Furuset T

 • Får noen mindre justeringer for å unngå forsinkelser, blant annet økt kjøretid mot Furuset.

65 Stovner T – Furuset T

 • Får en ekstra avgang på kvelden (alle dager) slik at den tilpasses senere avganger på T-banen.
 • Får nye førsteavganger på hverdager, slik at den tilpasses tidligere avganger på T-banen.

66 Grorud T – Helsfyr T

 • Får en ekstra tur om morgenen i begge retninger, mandag til fredag.

68 Grorud T – Helsfyr T

 • Får to nye avganger om morgenen fra Grorud T, og tre nye avganger om morgenen fra Helsfyr T.

69 Tveita - Lutvann

 • Får nye avganger om morgenen i begge retninger, slik at den tilpasses tidligere avganger på T-banen mandag til fredag.

70 Rådhuset – Skullerud T

 • Alle avganger flyttes seks minutter senere i begge retninger.
 • Nye avganger fra Skullerud T som kjører klokken 05:10 mandag til fredag, kl. 06:10 på lørdager og kl. 06:40 på søndager.
 • Nye avganger fra Rådhuset kl. 00:36 (alle dager), og kl. 06:51 søndager.

71A Mortensrud T – Bjørndal

 • Flere avganger morgen og kveld i forbindelse med utvidet driftsdøgn på T-banen.
 • Får Jernbanetorget K i Fred Olsens gate som start- og sluttpunkt i sentrum. Før endringen har den brukt Tollboden.
 • Stopper ikke ved Tollboden i begge retninger, grunnet lite kapasitet på holdeplassen.

71B Mortensrud T – Bjørndal (Seterbråten)

Fortsetter å kjøre til/fra Bjørndal frem til Bjørnåsveien er tilpasset buss. Oppstartsdato for linje 71B til Seterbråten er i juni 2017.

74 Vika – Mortensrud T

 • Ny avgang fra Mortensrud T kl. 0649 på søndager.

75A/75B Lambertseter T - Sæter - Nordseter/Lambertseter ring

Det ryddes opp i linjestrukturen, og linjene blir slik:

 • 75A Nordstrand ring (tilsvarer gamle 75A med klokken)
 • 75B Nordstrand ring (tilsvarer gamle 75A mot klokken)
 • 75C Lambertseter ring (tilsvarer gamle 75B)

Det blir ingen endring i rutetilbudet forøvrig.

76 Helsfyr T – Hauketo stasjon

 • Flere avganger om morgenen mellom Mortensrud T og Hauketo stasjon i begge retninger, alle dager.

77 Langteigåsen – Holmlia stasjon

 • Asperudveien holdeplass nedlegges på grunn av nærheten til Hauketo.
 • Nye avganger fra Langteigåsen kl. 06:46 og fra Holmlia stasjon kl. 07:13 på søndager.

77B Holmlia stasjon – Asperudåsen

 • Avgangene til Krummedike får nytt linjenummer: 77C.

77C Holmlia stasjon – Krummedike

 • Alle avganger går 15 minutter senere, for å gi bedre overgang til og fra tog.

79 Grorud T – Åsbråten

 • Forlenges fra Holmlia stasjon til Åsbråten, og erstatter linje 80 på denne strekningen.
 • Får kvartersrute mesteparten av driftsdøgnet, alle dager. I rushtid vil det fremdeles gå 7/8 rute mellom Furuset T og Holmlia stasjon, og tidlig lørdag og søndag morgen blir det halvtimesrute.
 • Asperudveien holdeplass nedlegges på grunn av nærheten til Hauketo.

80 Holmlia stasjon – Åsbråten

 • Nedlegges, og erstattes av linje 79.

80E Rådhuset – Åsbråten

 • Mindre justeringer, som gjør at bussen kjører 8 minutter tidligere enn den gjorde før endringen.

81A Rådhuset – Greverud

 • Får nye førsteavganger alle dager, slik at den tilpasses tidligere avganger på T-banen.
 • Fra Rådhuset kjører den 30 minutter tidligere mandag til lørdag, og 90 minutter tidligere på søndager.
 • Fra Greverud kjører den 30 minutter tidligere mandag til fredag, 1 time tidligere på lørdager og 2 timer tidligere på søndager.

83 Rådhuset – Tårnåsen

 • Kjører to timer tidligere på søndager. Fra Rådhuset får den dermed nye avganger kl. 07:10 og 08:10. Fra Tårnåsen får den avganger kl. 06:10 og 07:10.
 • Avgangen fra Tårnåsen kl. 2342 forlenges fra Kolbotn stasjon til Mastemyr.

84 Jernbanetorget – Myrvoll stasjon

 • Får «Myrvoll stasjon» som destinasjon når den kjører fra sentrum.

85 Jernbanetorget - Ulvøya via Malmøya

 • Får Jernbanetorget K i Fred Olsens gate som start- og sluttpunkt i sentrum. I dag bruker den Tollboden.
 • Stopper ikke ved Tollboden i begge retninger, grunnet lite kapasitet på holdeplassen.

Morgenbusser

Fra og med 2. april utgår morgenbusslinjene som egne linjer. Avgangene blir i stedet lagt inn som en del av nattbussene og ordinære linjer.

 • 102 blir en del av N2
 • 103 blir en del av N3 og N70
 • 104 blir en del av N4
 • 105 blir en del av N5
 • 107 legges ned, og erstattes av linjene 23 og 68
 • 108 legges ned, og erstattes av linjene 68 og 401
 • 109 blir en del av N4, men avgangene avkortes til Ryen.
 • 111 blir en del av N11, som er en ny linje.
 • 112 blir en del av N12
 • 118 blir en del av N18
 • 119 blir en del av N19

Nattbusser

For nattbussene blir det noen endringer i de eksisterende linjene, samtidig som to nye linjer starter opp.

Nye linjer

N1 Jernbanetorget – Ullerntoppen

 • Erstatter linje N12 som avkortes ved Majorstuen
 • Kjører en gang i timen, på samme måte som dagens tilbud mellom Majorstuen og Ullerntoppen. 
 • Sammen med N2 og N11 blir det kvartersruter på strekningen Jernbanetorget – Bogstadveien – Majorstuen
 • Trasé: Jernbanetorget – Holbergs plass – Bogstadveien – Majorstuen – Vinderen – Slemdal – Besserud – Kragskogen – Gressbanen – Hovseter – Ullerntoppen.

N11 Majorstuen – Kjelsås

 • Følger samme trasé som 11-trikken
 • Får to morgenavganger fra Kjelsås til Majorstuen, mandag til fredag.
 • I helgene kjører den hver halvtime fra ca. kl. 01:15 til ca. kl. 06:30.
 • Sammen med linje N12 blir det kvartersrute på strekningen Jernbanetorget – Grünerløkka – Torshov – Storo – Kjelsås natt til lørdag og natt til søndag.
 • Sammen med N1 og N2 blir det kvartersrute på strekningen Majorstuen – Bogstadveien – Jernbanetorget.
 • Ved Birkelunden vil linjene N11 og N12 stoppe på linje 30 sine holdeplasser i Toftes gate. Dagens nattbussholdeplasser i Schleppegrells gate legges ned.

Øvrige endringer for nattbuss

N2

 • Nye avganger fra Furuset T i retning sentrum tidlig på natten.

N3

 • To morgenavganger alle dager, fra Skullerud T til Helsfyr T.

N4

 • To avganger alle dager fra Bergkrystallen T til Helsfyr T, og to avganger fra Helsfyr T til Ryen. Vil korrespondere med linje N70 retning Helsfyr T/sentrum ved Ryensvingen.
 • Ny trasé mellom Ryen og Brattlikollen T. Vil kjøre via Enebakkveien og Sandstuveien i begge retninger, og stopper på Ryensvingen.
 • Stopper ikke på Ryensvingen i retning Helsfyr/Jernbanetorget inntil videre

N5

 • Ny trasé mellom Tøyen og Hasle, der den kjører via Ensjøveien – Gladengveien – Grenseveien, og vil stoppe ved Ensjø T (ny holdeplass) og Gladengveien. Traséendringen gjennomføres fordi det settes inn gassbusser på linjen, som er for høye for jernbaneundergangen i Økernveien ved Tøyen stasjon.

N12

 • Avkortes til strekningen Majorstuen – Kjelsås. Erstattes av N1.
 • Får tre morgenavganger mandag til fredag fra Majorstuen til Kjelsås.
 • I helgene vil den gå hver halvtime fra ca. kl. 01:30 til ca. kl. 07:00.
 • Sammen med linje N12 blir det kvartersrute på strekningen Jernbanetorget – Grünerløkka – Torshov – Storo – Kjelsås natt til lørdag og natt til søndag.
 • Ved Birkelunden vil linjene N11 og N12 stoppe på linje 30 sine holdeplasser i Toftes gate. Dagens nattbussholdeplasser i Schleppegrells gate legges ned.

N18

 • Morgenavganger både fra Kongleveien og Åsbråten alle dager. Tilsvarer slik linjene 118 og 119 har kjørt før endringen.

N20

 • Linjen legges ned, og avgangene settes inn i linje 20.

N32

 • Nattavganger hver time mellom Voksen skog og Kværnerbyen i begge retninger, natt til lørdag og natt til søndag. En ekstra avgang mellom Rådhuset og Kværnerbyen hver halvtime.

N54

 • Linjen legges ned, og avgangene settes inn i linje 54. Samme trase dag og natt.

N70

 • Morgenavganger alle dager ettersom linje 103 nedlegges. I retning sentrum korresponderer den med linje N4 på Ryensvingen. 

N81

 • Halvtimesrute på strekningen mellom Rådhuset og Idrettsparken.

N83

 • Legges om til å kjøre Rådhuset – Mosseveien – Holmlia – Mastemyr – Kolbotn – Ødegården i begge retninger. Vil korrespondere med linje N81 på Ødegården/Idrettsparken, slik at det blir reisemulighet mellom Kolbotn og Ski i begge retninger.