Ruteendring i Bærum

1. januar skjer det mye nytt med kollektivtilbudet i Bærum! Bussene får mer enn 30 prosent flere avganger, nye ruter, nye tider og nye linjenummer.

I videoen får du oppsummert de største endringene, og informasjon om hvorfor vi endrer rutene.

Nye linjenummer

Alle busslinjene og servicelinjene i Bærum får helt nye linjenummer. De nye numrene sier noe om hvor bussene kjører. De som starter med 100 går inn til Oslo, og de som starter med 200 kjører innad i Bærum. Ekspressbussene markeres med en E i slutten av linjenummeret, og nattbussene med en N i begynnelsen av linjenummeret.

Se oversikt over nye og gamle linjenummer

Se endringene for ditt område

Alle linjer får endringer, noen større endringer og andre bare et nytt linjenummer. Det er derfor viktig at du sjekker reisen din i reiseplanleggeren slik at du er best mulig forberedt til 1. januar.

Se nye rutetider i reiseplanleggeren

Trenger du rutetabell eller linjekart i PDF? Se rutetabeller for buss i Akershus

Til og fra Oslo

Det blir store endringer i rutene til bussene som går til og fra Oslo i dag. Noen linjer vil gå til og fra Skøyen eller Vika (ny holdeplass) i stedet for helt inn til Oslo bussterminal, i tillegg blir det endringer i hvilke holdeplasser bussene stopper ved. 

Ved Nationaltheatret blir det flere endringer. Bussene stopper ikke lenger på holdeplassene Dokkveien (begge retninger), Frederiks gate retning Oslo bussterminal, og Haakon VIIs gate retning Asker og Bærum. Samtidig innføres Nationaltheatret som holdeplassnavn i området. Vika bussholdeplass som gjelder ekspressbussene, er plassert nederst i Haakon VIIs gate (rundt hjørnet for Riktige leker).

Sjekk reisen din i reiseplanleggeren for detaljer

Linjekart for bussene mellom Skøyen og Oslo bussterminal

Trenger du et større kart? Last ned som PDF

Linjekart som viser hvordan bussene til og fra Bærum kjører mellom Skøyen og Vika

Holdeplasser ved Nationaltheatret og Vika

Kart som viser holdeplasser i området rundt Nationaltheatret og Vika

Bekkestua, Østerås, Fossum og Lysaker

Bussene på Bekkestua og Østerås får flere avganger, og alle bussene kjører til og fra Østerås T-banestasjon. På Fossum styrkes busstilbudet med en ny linje, buss 235, som vil kjøre mellom Østerås T og Fossum. Med denne linjen får Fossum et busstilbud helt til kl. 24:00, og to avganger i timen alle dager.

I stedet for å kjøre helt inn til Oslo bussterminal kjører bussene til Skøyen eller Vika (ny holdeplass), hvor du kan bytte til andre busser, trikk, T-bane eller tog.

Sjekk rutetider og hvordan den nye reisen din ser ut i reiseplanleggeren

131 Bekkestua–Oslo bussterminal

Nytt linjenummer: 140 Bekkestua–Hosle–Østerås T–Skøyen

Linjen får dobbelt så mange avganger i tidsrommet 06:00–24:00 alle dager.

Kjøreruten forkortes slik at bussen bare kjører til og fra Skøyen og ikke helt inn til Oslo bussterminal. Skal du reise videre til eller fra Oslo sentrum kan du bytte til disse linjene på Skøyen:

 • Trikk 13 til og fra Jernbanetorget
 • Buss 31 til og fra Jernbanetorget
 • Tog til Nationaltheatret eller Oslo S

Linjen kjører ikke rundt Østerås senter, men tar deg raskeste vei til Østerås T. Alle avganger vil begynne å gå via Østerås T, slik at du enklere kan bytte til T-bane. Skal du reise til eller fra Østerås senter kan du benytte busslinje 732 (nye linjer 230 og 235) Sandvika–Østerås/Ila eller servicelinje 772 (ny linje 212) Bekkestua–Østerås.

Holdeplassen Eilins vei legges ned. Nærmeste alternative holdeplass er Øvrevoll.

132 Hosle–Hammersborggata ekspress

Nytt linjenummer: 140E Hosle–Vika

Kjøreruten forkortes slik at bussen bare kjører til og fra Vika og ikke helt inn til Hammersborggata. Skal du reise videre i Oslo sentrum etter Vika (ny holdeplass) kan du bytte til T-bane, trikk eller buss på Nationaltheatret.

Linjen får nye rutetider, og slutter å gå tidligere på morgenen. På ettermiddagen får linjen noen flere avganger slik at den går hvert 15. minutt hele ettermiddagsrushet.

139 Oslo bussterminal–Hosle

 • Nytt linjenummer: N140 Oslo bussterminal–Hosle
 • Endringer i hvilke holdeplasser bussene stopper ved i Oslo.
 • Holdeplassen Eilins vei legges ned. Nærmeste alternative holdeplass er Øvrevoll.

235 Østerås–Fossum–(Ila)

Buss 235 er en ny ringlinje som kjører til og fra Østerås T via Østerås senter, Listua, Fossum og Eiksmarka. Denne busslinjen erstatter delvis buss 732, som legges ned på strekningen Østerås–Ila. Buss 235 kjører hver halvtime i tidsrommet 05:00–24:00, men kun i en retning om gangen avhengig av hvor flest reiser. I rush går det ekstra avganger Østerås–Listua–Ila.

731 Sandvika–Bekkestua

 • Nytt linjenummer: 220 Sandvika–Bekkestua
 • Får dobbelt så mange avganger lørdager og søndager

732 Sandvika–Ila

Nytt linjenummer: 230 Sandvika–Østerås T

Buss 732 får dobbelt så mange avganger i tidsrommet 06:00–19:00, med åtte avganger i timen mellom Sandvika og Bekkestua i rushtiden. Samtidig justerer vi rutetidene.

Flere avganger går til Østerås T-banestasjon.

Linjen forkortes til Østerås T-banestasjon, og vil ikke lenger kjøre på strekningen Østerås–Fossum–Ila. Skal du reise på denne strekningen kan du benytte nye linje 235 Østerås–Fossum–(Ila).

733 Rykkinn–Snarøya

Nytt linjenummer: 225 Bekkestua–Fornebu vest

Kjører bare rushtiden med avgang hvert 30. minutt.

Kjøreruten forkortes slik at bussen bare kjører mellom Bekkestua og Fornebu, og ikke lenger på strekningene Rykkinn–Bekkestua og Rolfsbukta–Snarøya. Skal du reise på disse strekningene har du disse reisealternativene:

 • Rykkinn: Buss 151 (ny linje 160) eller 152 (ny linje 160E) med bytte til T-banen på Kolsås eller buss 751 (ny linje 215).
 • Vøyen: Buss 761 (ny linje 240) i retning Sandvika med overgang til buss 151 (ny linje 160) eller 751 (ny linje 215).
 • Dønski: Buss 751 (ny linje 215) mot Kolsås eller Sandvika.
 • Bærumsveien: T-bane fra Gjettum eller Avløs.
 • Fornebu–Snarøya: Buss 31.

Disse holdeplassene legges ned:

 • Nybrua. Nærmeste holdeplass er Bærums meieri.
 • Gjettum. Nærmeste holdeplass er Gjettum T.
 • Durudveien. Nærmeste holdeplass er Avløs T.
 • Frøys vei. Nærmeste holdeplass er Avløs T.

Rud, Sandvika, Løkeberg og Høvik

Bussene får høyere frekvens til og fra Sandvika med avgang minimum hvert 10. minutt i rushtiden. Bussene fra Rud kjører til Kolsås T-banestasjon hvor du kan bytte til enten T-bane eller buss. Bussene får også nye ruter, som fører til endringer i hvilke holdeplasser de stopper ved. Buss 122 legges ned da det har blitt færre passasjerer på denne linjen etter T-banen gjenåpnet til Kolsås.

Sjekk rutetider og hvordan den nye reisen din ser ut i reiseplanleggeren

121 Sandvika–Oslo bussterminal

Nytt linjenummer: 130 Sandvika–Skøyen

Linjen får over dobbelt så mange avganger i tidsrommet 05:00–19:00. I rush kjører den hvert 7,5 minutt.

Kjøreruten forkortes slik at bussen bare kjører til og fra Skøyen og ikke helt inn til Oslo bussterminal. Skal du reise videre til eller fra Oslo sentrum kan du bytte til disse linjene på Skøyen:

 • Trikk 13 til og fra Jernbanetorget
 • Buss 31 til og fra Jernbanetorget
 • Tog til Nationaltheatret eller Oslo S

122 Rud–Hammersborggata

Busslinje 122 legges ned. Etter T-banen gjenåpnet til Kolsås og lokaltogene fikk dobbelt så mange avganger på Høvik og Blommenholm, har det blitt færre passasjerer på denne linjen.

Dette er reisealternativene for deg som har brukt busslinje 122:

 • Rud og Dønski: Buss 751 (ny linje 215) til Kolsås hvor du kan bytte til T-bane, eller til Sandvika hvor du kan bytte til tog eller buss. Buss 751 (ny linje 215) får avgang hvert 10. minutt i rushtiden.
 • Solbergveien, Presteveien og Kirkeveien: Buss 121 (ny linje 130) til Sandvika eller Oslo, hvor du kan bytte til tog eller buss. Busslinje 121 (ny linje 130) får høyere frekvens og kjører hvert 7,5 minutt i rushtiden.
 • Blommenholm og Høvik stasjon: Lokaltoget.

129 Oslo bussterminal–Skui

 • Nytt linjenummer: N130 Oslo bussterminal–Skui
 • Endringer i hvilke holdeplasser bussene stopper ved i Oslo.
 • Holdeplassen Kveldsroveien i retning øst legges ned. Nærmeste holdeplass er Strand (retning øst).
 • Holdeplassen Strand i retning vest legges ned. Nærmeste holdeplass er Kveldsroveien (retning vest)

707 Asker–Sandvika–(Rolfstangen)

Nytt linjenummer: 270 Asker–Sandvika–(Fornebu vest)

Kjøreruten forkortes slik at bussen bare kjører til og fra Sandvika/Fornebu vest og ikke Sandvika/Rolfstangen. Skal du videre til eller fra Rolfstangen kan du bytte til buss 31 på IT Fornebu.

Merk: Fra og med 9. januar gjenåpner holdeplassene Strand og Kveldsroveien i begge retninger for busslinjene 160 (tidligere 151), 260 (tidligere 261), 270 (tidligere 707) og N160 (tidligere 159).

733 Rykkinn–Snarøya

Nytt linjenummer: 225 Bekkestua–Fornebu vest

Kjører bare i rushtiden med avgang hvert 30. minutt.

Kjøreruten forkortes slik at bussen bare kjører mellom Bekkestua og Fornebu, og ikke lenger på strekningene Rykkinn–Bekkestua og Rolfsbukta–Snarøya. Skal du reise på disse strekningene har du disse reisealternativene:

 • Rykkinn: Buss 151 (ny linje 160) eller 152 (ny linje 160E) med bytte til T-banen på Kolsås eller buss 751 (ny linje 215).
 • Vøyen: Buss 761 (ny linje 240) i retning Sandvika med overgang til buss 151 (ny linje 160) eller 751 (ny linje 215).
 • Dønski: Buss 751 (ny linje 215) mot Kolsås eller Sandvika.
 • Bærumsveien: T-bane fra Gjettum eller Avløs.
 • Fornebu–Snarøya: Buss 31.

Disse holdeplassene legges ned:

 • Nybrua. Nærmeste holdeplass er Bærums meieri.
 • Gjettum. Nærmeste holdeplass er Gjettum T.
 • Durudveien. Nærmeste holdeplass er Avløs T.
 • Frøys vei. Nærmeste holdeplass er Avløs T.

751 Rud–Sandvika

 • Nytt linjenummer: 215 Kolsås–Sandvika
 • Får tre ganger så mange avganger i rushtiden sammenlignet med dagens tilbud.
 • Forlenges fra Rud til Kolsås, hvor du også kan ta T-bane videre.
 • Holdeplassene Vangkroken og Rudsletta blir lagt ned. Linjen får en ny holdeplass i Johs Haugersrudsvei.

Rykkinn, Kolsås og Sandvika

Etter T-banen gjenåpnet til Kolsås har det blitt færre passasjerer på bussene rundt Rykkinn. Derfor legges ekspressbuss 156 ned, og buss 733 forkortes til østre Bærum. Dette gir en reduksjon i rushtidstilbudet på strekningen Rykkinn–Kolsås. På kveldstid og i helgene styrker vi derimot busstilbudet, slik at det blir dobbelt så mange avganger sammenlignet med dagens tilbud. I tillegg vil alle busser som går fra Rykkinn kjøre via Sandvika, hvor du kan bytte til tog eller andre busslinjer.

Sjekk rutetider og hvordan den nye reisen din ser ut i reiseplanleggeren

151 Rykkinn–Oslo bussterminal

 • Nytt linjenummer: 160 Rykkinn–Oslo bussterminal
 • Får dobbelt så mange avganger på kvelden og lørdager og søndager.
 • Endringer i hvilke holdeplasser bussene stopper ved i Oslo.
 • Holdeplassen Gommerudbanen legges ned. Nærmeste alternative holdeplass er Skytten.

Merk: Fra og med 9. januar gjenåpner holdeplassene Strand og Kveldsroveien i begge retninger for busslinjene 160 (tidligere 151), 260 (tidligere 261), 270 (tidligere 707) og N160 (tidligere 159).

152 Rykkinn–Oslo bussterminal ekspress

Nytt linjenummer: 160E Rykkinn–Vika

Linjen får færre avganger morgen og ettermiddag, og avgangene Oslo bussterminal–Kolsås om morgenen og Kolsås–Oslo bussterminal om ettermiddagen innstilles.

Kjøreruten forkortes slik at bussen bare kjører til og fra Vika, og ikke helt inn til Oslo bussterminal. Skal du reise videre til eller fra Oslo sentrum kan du bytte til T-bane, trikk eller buss ved Nationaltheatret.

Linjen får også ny trasé, og vil stoppe ved Sandvika, hvor du har mulighet til å bytte til tog eller andre busser. Rundt Rykkinn og Brynsveien vil ikke bussene stoppe ved alle holdeplassene som i dag, bare ved de største.

Merk: Fra og med 9. januar vil busslinje 160E (tidligere linje 152) stoppe ved holdeplassene Økri og Eineåsen igjen.

156 Rykkinn–Ullevål stadion

Busslinje 156 legges ned. Etter T-banen gjenåpnet til Kolsås har det blitt færre passasjerer på denne linjen.

Dette er reisealternativene for deg som har reist med buss 156:

 • Rykkinn–Toppåsveien: Buss 151 (ny linje 160) Rykkinn–Oslo bussterminal eller 152 (ny linje 160E) Rykkinn–Vika. Buss 151 (ny linje 160) kan du ta helt til Oslo bussterminal og buss 152 (ny linje 160E) kan du ta til Vika (ny holdeplass) og eventuelt bytte til T-bane, trikk eller buss på Nationaltheatret dersom du skal videre. Du kan også bytte til T-bane på Kolsås eller tog fra Sandvika. Begge linjene får flere avganger fra 1. januar.
 • Emma Hjort–Industriveien: Buss 761 (ny linje 240) Skui–Sandvika og bytte til tog på Sandvika.
 • Lysaker–Ullevål: Buss 23 Lysaker–Simensbråten.
 • Skøyen–Ullevål: Buss 20 Skøyen–Galgeberg.

733 Rykkinn–Snarøya

Nytt linjenummer: 225 Bekkestua–Fornebu vest

Kjører bare rushtiden med avgang hvert 30. minutt.

Kjøreruten forkortes slik at bussen bare kjører mellom Bekkestua og Fornebu, og ikke lenger på strekningene Rykkinn–Bekkestua og Rolfsbukta–Snarøya. Skal du reise på disse strekningene har du disse reisealternativene:

 • Rykkinn: Buss 151 (ny linje 160) eller 152 (ny linje 160E) med bytte til T-banen på Kolsås eller buss 751 (ny linje 215).
 • Vøyen: Buss 761 (ny linje 240) i retning Sandvika med overgang til buss 151 (ny linje 160) eller 751 (ny linje 215).
 • Dønski: Buss 751 (ny linje 215) mot Kolsås eller Sandvika.
 • Bærumsveien: T-bane fra Gjettum eller Avløs.
 • Fornebu–Snarøya: Buss 31.

Disse holdeplassene legges ned:

 • Nybrua. Nærmeste holdeplass er Bærums meieri.
 • Gjettum. Nærmeste holdeplass er Gjettum T.
 • Durudveien. Nærmeste holdeplass er Avløs T.
 • Frøys vei. Nærmeste holdeplass er Avløs T.

761 Skui–Sandvika

 • Nytt linjenummer: 240 Skui–Sandvika
 • Får flere avganger tidlig på lørdager og søndager

762 Kattås–Sandvika

 • Nytt linjenummer: 245 Kattås–Sandvika
 • Får flere avganger tidlig på lørdager og søndager
 • Avgangene som i dag starter og slutter på Tanum skole forlenges til Staver

159 Oslo bussterminal–Bykrysset

 • Nytt linjenummer: N160 Oslo bussterminal–Bykrysset
 • Endringer i hvilke holdeplasser bussene stopper ved i Oslo.

Merk: Fra og med 9. januar gjenåpner holdeplassene Strand og Kveldsroveien i begge retninger for busslinjene 160 (tidligere 151), 260 (tidligere 261), 270 (tidligere 707) og N160 (tidligere 159).

Skolebuss 1919 Skui–Sollihøgda–Skui

Får nye rutetider på ettermiddagen.

Lommedalen

Bussene får flere avganger mellom Gullhaug, Bekkestua og Oslo på kveldstid og i helgene. I tillegg endres kjøremønsteret i Oslo.

Sjekk rutetider og hvordan den nye reisen din ser ut i reiseplanleggeren

143 Gullhaug–Oslo bussterminal

Nytt linjenummer: 150 Gullhaug–Oslo bussterminal

Får dobbelt så mange avganger på kvelden og lørdager og søndager.

Bussen får også ny trasé, som vil gi betydelig kortere reisetid ut av og inn til Lommedalen, og noe kortere reisetid på strekningen Skøyen–Oslo bussterminal. Med den nye traséen kjører ikke bussen innom Helset og Triangelen, og i Oslo kjører bussen Sjølystveien mellom Skøyen og Nationaltheatret til Oslo bussterminal, og ikke via Bygdøy allé og Drammensveien.

Reisealternativer for holdeplassene som utgår:

 • Helset: Til og fra Helset kan du reise med buss 753 (ny linje 210) Bykrysset–Sandvika til Guldbrandslia hvor du kan bytte til buss 143 (ny linje 150) eller 144 (ny linje 150E).
 • Triangelen: Nærmeste alternative holdeplass til Triangelen dersom du skal reise med buss 143 (ny linje 150) eller 144 (ny linje 150E) er Guldbrandslia. Gangavstanden mellom Triangelen og Guldbrandslia er ca. 2 minutter.
 • Bygdøy allé–Solli: Til og fra holdeplassene på strekningen Bygdøy allé–Solli kan du reise med trikk 13 eller buss 30 og 31 til og fra Skøyen.

144 Bykrysset/Gullhaug/Edelgranveien–Hammersborggata ekspress

Nytt linjenummer: 150E Gullhaug–Vika

Kjøreruten forkortes slik at bussen bare kjører mellom Gullhaug og Vika (ny holdeplass). Skal du reise til eller fra strekningen Bykrysset–Gullhaug kan du reise med buss fra Guldbrandslia. Skal du reise videre til eller fra Oslo sentrum etter Vika kan du bytte til T-bane, trikk eller buss på Nationaltheatret.

I tillegg blir det endringer i hvilke holdeplasser bussen stopper ved langs hele traseen. Enkelte mindre holdeplasser vil utgå, men bussen vil stoppe ved de større holdeplassene og knutepunktene, som Bekkestua og Stabekk, slik at du enklere kan bytte til andre linjer. Holdeplassen Edelgranveien legges ned, og nærmeste holdeplass er Åsterud.

149 Oslo bussterminal–Gullhaug

 • Nytt linjenummer: N150 Oslo bussterminal–Gullhaug
 • Endringer i hvilke holdeplasser bussene stopper ved i Oslo.

159 Oslo bussterminal–Bykrysset

 • Nytt linjenummer: N160 Oslo bussterminal–Bykrysset
 • Endringer i hvilke holdeplasser bussene stopper ved i Oslo.

Merk: Fra og med 9. januar gjenåpner holdeplassene Strand og Kveldsroveien i begge retninger for busslinjene 160 (tidligere 151), 260 (tidligere 261), 270 (tidligere 707) og N160 (tidligere 159).

753 Bykrysset–Sandvika

Nytt linjenummer: 210 Bykrysset–Sandvika

Får flere avganger til Sandvika ved skolestart, og flere avganger fra Sandvika ved skoleslutt.

Linjen vil også begynne å kjøre via Helset. Dette er en midlertidig løsning da bussene var tenkt å gå via Skollerud og Helset fra januar. På grunn av behov for utbedring av veikrysset vil busslinje 753 (ny linje 210) derfor snu ved Helset inntil videre.