Ruteendring for busser i Ski

1. januar endrer vi rutetidene for buss 520, 521 og 525 for å bedre punktligheten.

520 Vinterbro–Nordbyveien–Ski stasjon

Busslinje 520 kjører ett minutt tidligere fra Vinterbro senter, og to minutter tidligere fra Ski terminal. Dette fører til at rutetidene fra de fleste holdeplassene blir justert med noen minutter. Endringen gjøres for å bedre punktligheten på linjen, og korrespondansen med busslinje 500 på Sjøskogen.

521 TusenFryd–Nordbyveien–Ski stasjon

Busslinje 521 kjører ett minutt tidligere fra Ski terminal. Dette fører til nye rutetider fra de fleste holdeplassene på linjen.

525 Kråkstad–Ski stasjon

Busslinje 525 vil ikke lenger stoppe ved Bjastad, i stedet vil busslinjen snu ved Kråkstad skole som blir første holdeplass til Ski sentrum og siste holdeplass fra Ski sentrum. I tillegg justeres rutetidene. Endringen gjøres for å bedre punktligheten på linjen.

Se nye rutetider

Se nye rutetider i reiseplanleggeren

Trenger du rutetabell eller linjekart i PDF? Se rutetabeller for buss i Akershus