Prisendring 29. januar

Fra 29. januar 2017 endrer vi prisene på enkeltbilletten, 30-dagersbilletten og 365-dagersbilletten. Her kan du se de nye prisene.

Dette blir nytt fra 29. januar

  • Enkeltbillett: Enkeltbillett kjøpt på forhånd øker med 1 krone. Enkeltbillett kjøpt om bord øker med 5 kroner for voksenbillett (3 kroner for barn og honnør, og kun ved reise i eller fra sone 1).
  • 30-dagersbillett: 30-dagersbilletten for barn, honnør, ungdom, student og voksen øker med 2,6 % i alle soner.
  • 365-dagersbillett: 365-dagersbilletten øker med 2,6 % for voksen og honnør i alle soner.
  • Ledsagerrabatt: Ledsager til person med nedsatt funksjonsevne som ikke kan reise alene får nå reise gratis. Ved billettkontroll må du kunne fremvise ledsagerbevis.
  • Familierabatt: Kravet om voksenbillett fjernes slik at lørdager, søndager og offentlige fridager kan reisende over 18 år med gyldig billett ha med inntil fire barn under 16 år gratis. Familierabatten gjelder ikke med Oslo Pass eller andre spesialbilletter.
  • Rufusbillett: Billetten gjelder fremdeles for inntil 15 personer, men antall voksne kan nå være 4 per billett.

Prisene for 24-timersbillett, 7-dagersbillett, tilleggsbillett og Rufusbillett endres ikke.

Nye priser for enkeltbilletten

Soner1234Alle
Voksen 33  53  73 93 113 
Barn 17 27 37  47  57
Honnør 17 27 37  47 57

Det koster 22 kroner mer å kjøpe voksenbillett kontant om bord i alle soner. Kjøper du barne- eller honnørbillett betaler du kun ombordtillegg (11 kroner) dersom du reiser i eller fra sone 1.

Nye priser for 30-dagersbilletten

Soner12Alle
Voksen 708  1256  1804
Honnør 354 628  902
Barn 354   454 554 
Ungdom  354 454  554 
Student  425 754  1082

Nye priser for 365-dagersbilletten

Soner12Alle
Voksen 7080  12560  18040
Honnør 3540 6280 9020

Billetter kjøpt for endringen

Kjøper du en billett før 29. januar må du huske å aktivere denne senest 29. april 2017. Etter 29. april 2017 blir billetter som ikke er aktivert ugyldige, og du kan ikke reise med de. Rekker du ikke å bruke billetten kan vi refundere den i inntil tre år.

Se hvordan du får refundert ugyldige billetter

Hvorfor endres prisene?

Billettinntektene utgjør rundt halvparten av Ruters totale inntekter, resten er tilskudd fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. For å sikre et godt kollektivtilbud øker Ruter årlig billettprisene i tråd med rammene satt for prisvekst på kommunal tjenesteyting i statsbudsjettet. Billettinntektene går i sin helhet tilbake til utviklingen av kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.

Les mer om prisendringen