Prinsens gate åpnet for trikken

Mandag 27. februar åpnet Prinsens gate for trikk. Dette førte til endringer for trikk 12, 13 og 19 i sentrum.

Trasé for trikkelinjene 12, 13 og 19

Linje 13 og 19 kjører via Jernbanetorget, Prinsens gate og Nationaltheatret i begge retninger.

Fra og med søndag 4. juni kjører trikk 12 over Aker brygge igjen, i stedet for via Nationaltheatret. Trikk 12 stopper da ved Ruseløkka, Aker brygge og Kontraskjæret som tidligere.

Det blir ingen endringer for trikk 11, 17 og 18.

Husk at reiseplanleggeren er oppdatert med nye tider og traséer.

Se de nye rutetidene i reiseplanleggeren

Trikken vil gå over Aker brygge igjen i juni.

Om prosjektet

Prinsens gate har blitt oppgradert med to nye holdeplasser og trikkespor i begge retninger. Oppgraderingen er et stort løft som vil gi økt punktlighet, og bedre fremkommelighet for kollektivpassasjerene.

Les mer om prosjektet på sidene til Sporveien