Testen av nytt påstigningsmønster på busslinje 74 er avsluttet

Fra oktober til desember 2015 testet vi et nytt påstigningsmønster på bybuss i Oslo, med påstigning foran og avstigning bak. Testen ble gjennomført på busslinje 74. 

Hvorfor testet vi dette?

Praksisen vi har testet er vanlig i mange land og byer – også på Ruters regionbusser i Akershus. Vi vet at mange kunder i dag irriterer seg over passasjerer som ikke slipper andre av før de selv går på, og vi ønsket å finne ut om påstigning foran gjør kollektivreisen smidigere og reiseopplevelsen bedre for våre kunder. Underveis har vi også fulgt tett med på bussens reisetid, kundetilfredshet, punktlighet, antall betalende kunder og passasjerflyten ved på- og avstigning.

Takk for hjelpen i testperioden, vi setter stor pris på alle tilbakemeldingene vi mottok underveis.

Evalueringsrapport

Ønsker du mer informasjon?

Se evalueringsrapporten for resultater og oppsummering av testen